BangkokFA logo the new school of lifestyle business
BangkokFA logo the new school of lifestyle business

 PRODUCT PHOTOGRAPHY

FASHION STYLE

คอร์สเรียนการถ่ายภาพสินค้าสไตล์แฟชั่น

BangkokFA media stylist for product courses intensive workshop personal branding product photography luxury lighting styling shooting indoor studio media post production คอร์สเรียน การสร้างแบรนด์ โปรดักส์สินค้า

รายละเอียดวิชาเรียน

.

Personal Branding Product & Photography Luxury

เรียนรู้เบื้องต้นของการสร้างแบรนด์สินค้าต่างๆ และรู้ถึงกระบวนการเบื้องต้นของการจัดวางองค์ประกอบเพื่อถ่ายภาพสินค้า อาทิเช่น อาหาร ขนม เครื่องประดับ เสื้อผ้า เครื่องสำอางให้ตามเทรนแฟชั่น ไม่ตกยุคและดูมีความ Luxury สอนเทคนิคและเคล็บลับต่ง ๆ ของการถ่ายภาพสินค้า ให้เป็นที่น่าดึงดูดและสามารถนำไปใช้งานได้จริง

.

Product Styling

เรียนรู้การคิดคอนเชปต์และเรียนรู้ทฤษฎี Styling เพื่อสร้าง Style ให้เข้ากับคอนเซปต์และแบรนด์สินค้าของผู้เรียน จนสามารถรู้ในการ MIX& MATCH จัดวางสินค้าพร้อมกับ Props ต่าง ๆ สามารถนำสิ่งของที่มีมาประยุกต์ไช้ได้

.

Luxury Lighting

เรียนรู้เรื่องของการจัดแสงในสตูดิโอ เรียนรู้ตั้งแต่อุปกรณ์ในการจัดแสงและถ่ายภาพและเทคนิคการจัดแสง การตั้งค่าแสง เทคนิคการกำหนดทิศทางแสงและมุมกล้อง ที่จะได้ผลลัพธ์ในการนำเสนอสินค้าให้ออกมาได้ Mood & Tone ที่ต่างกัน เรียนรู้เรียนรู้การปรับใช้แสงไฟให้เข้ากับคอนเซปต์ของสินค้าที่ต้องการนำเสนอ

.

Product Photoshoot (Studio)

ลงมือปฏิบัติ เซ็ตฉากในสตูดิโอ และการจัดวางสินค้า ร่วมกับ Props และจัดแสงเตรียมความพร้อมในการถ่ายภาพและลงมือถ่ายภาพจริง โดยอยู่ในความดูแลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอน ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงรวมถึงแนะนำวิธีปรับแก้ให้ได้ผลงานที่ดีขึ้น

.

Photo Editing & Media Post

เรียนรู้การตกแต่งภาพให้สวยงาม การปรับแสง Mood & Tone การแก้ไขจุดบกพร่อง การตัดต่อภาพเบื้องต้น เพื่อให้ตรงกับคอนเชปต์ของสินค้าจากผลงานของ

ผู้เรียน Present ผลงานตั้งแต่กระบวนการคิดคอนซปต์สินค้า กระบวนการทำงาน และผลงานสำเร็จ เตรียมความพร้อมในการ Post งานเพื่อโปรโมททางสื่อออนไลน์

MEDIA STYLIST FOR PRODUCT

INTENSIVE WORKSHOP

คอร์สเรียนการสร้างแบรนด์โปรดักส์

BangkokFA media stylist for product courses intensive workshop personal branding product photography luxury lighting styling shooting indoor studio media post production คอร์สเรียน การสร้างแบรนด์ โปรดักส์สินค้า

รายละเอียดวิชาเรียน

.

Personal Branding Product & Photography Luxury

เรียนรู้เบื้องต้น ของ การสร้างแบรนด์โปรดักซ์ต่าง ๆ และ รู้ถึงกระบวนการเบื้องต้น ของ การถ่ายภาพสินค้า โปรดักซ์ อาทิ เช่น อาหาร ขนม เครื่องประดับ เสื้อผ้า เครื่องสำอาง ให้ตามเทรนด์แฟชั่น ไม่ตกยุค และ ดูมีความ Luxury มากขึ้น สอนเทคนิค และ เคล็ดลับต่าง ๆ ของการถ่ายภาพโปรดักซ์ ให้เป็นที่น่าดึงดูด และ สามารถนำไปใช้งานได้จริง

.

Luxury Lighting & Styling

เรียนรู้เรื่องของ การจัดแสงในสตูดิโอ ให้เข้ากับโปรดักซ์ ว่าโปรดักซ์ลักษณะไหน ควรใช้แสงไฟแบบใด เรียนรู้การคิดคอนเซป และ เรียนรู้ทฤษฎี การ Styling เพื่อสร้าง Style ให้เข้ากับคอนเซป และ แบรนด์โปรดักซ์ของคุณ และ คุณสามารถเรียนรู้ในการ MIX & MATCH สิ่งของพร็อบต่าง ๆ รอบตัว

.

Shooting indoor (Studio)

เริ่ม SET ฉาก พร็อบโปรดักซ์ต่าง ๆ ที่จะทำการถ่ายให้พร้อม รวมถึงการจัดแสง ที่ทางผู้เรียน ได้ทำการเรียนมาใน Day 1 จะมีอาจารย์ คอยให้คำแนะนำการสอนอย่างใกล้ชิด รวมไปถึง การแนะแนวในงานจริง ว่าคอนเซปที่ผู้เรียน กับ พร็อบที่นักเรียนได้เตรียมมา ควรปรับแก้ไขตรงไหน พร้อมเริ่มถ่ายงานจริงในสตูดิโอ ที่ทางเรา SET สตูดิโอไว้ให้

.

Media & Post (Production)

สอนในเรื่องของ การตกแต่งภาพให้สวยงาม การปรับแสง MOOD & TONE ให้ตรงเข้ากับคอนเซป ของ รูปภาพสินค้า ที่ทางผู้เรียนได้ถ่ายออกมา พร้อมทั้ง การรีเซนต์ ผลงานของคุณ ที่ได้ถ่ายงานจริงในสตูดิโอ ให้อาจารย์ผู้สอนฟัง พร้อมกับ การลงภาพทางสื่อออนไลน์ และ ออฟไลน์ได้ ทางผู้เรียนจะได้รูปทั้งหมดเป็นจำนวน 1 SET

MEDIA STYLIST FOR PRODUCT

INTENSIVE WORKSHOP

คอร์สเรียนการสร้างแบรนด์โปรดักส์

BangkokFA media stylist for product courses intensive workshop personal branding product photography luxury lighting styling shooting indoor studio media post production คอร์สเรียน การสร้างแบรนด์ โปรดักส์สินค้า

รายละเอียดวิชาเรียน

.

Personal Branding Product & Photography Luxury

เรียนรู้เบื้องต้น ของ การสร้างแบรนด์โปรดักซ์ต่าง ๆ และ รู้ถึงกระบวนการเบื้องต้น ของ การถ่ายภาพสินค้า โปรดักซ์ อาทิ เช่น อาหาร ขนม เครื่องประดับ เสื้อผ้า เครื่องสำอาง ให้ตามเทรนด์แฟชั่น ไม่ตกยุค และ ดูมีความ Luxury มากขึ้น สอนเทคนิค และ เคล็ดลับต่าง ๆ ของการถ่ายภาพโปรดักซ์ ให้เป็นที่น่าดึงดูด และ สามารถนำไปใช้งานได้จริง

.

Luxury Lighting & Styling

เรียนรู้เรื่องของ การจัดแสงในสตูดิโอ ให้เข้ากับโปรดักซ์ ว่าโปรดักซ์ลักษณะไหน ควรใช้แสงไฟแบบใด เรียนรู้การคิดคอนเซป และ เรียนรู้ทฤษฎี การ Styling เพื่อสร้าง Style ให้เข้ากับคอนเซป และ แบรนด์โปรดักซ์ของคุณ และ คุณสามารถเรียนรู้ในการ MIX & MATCH สิ่งของพร็อบต่าง ๆ รอบตัว

.

Shooting indoor (Studio)

เริ่ม SET ฉาก พร็อบโปรดักซ์ต่าง ๆ ที่จะทำการถ่ายให้พร้อม รวมถึงการจัดแสง ที่ทางผู้เรียน ได้ทำการเรียนมาใน Day 1 จะมีอาจารย์ คอยให้คำแนะนำการสอนอย่างใกล้ชิด รวมไปถึง การแนะแนวในงานจริง ว่าคอนเซปที่ผู้เรียน กับ พร็อบที่นักเรียนได้เตรียมมา ควรปรับแก้ไขตรงไหน พร้อมเริ่มถ่ายงานจริงในสตูดิโอ ที่ทางเรา SET สตูดิโอไว้ให้

.

Media & Post (Production)

สอนในเรื่องของ การตกแต่งภาพให้สวยงาม การปรับแสง MOOD & TONE ให้ตรงเข้ากับคอนเซป ของ รูปภาพสินค้า ที่ทางผู้เรียนได้ถ่ายออกมา พร้อมทั้ง การรีเซนต์ ผลงานของคุณ ที่ได้ถ่ายงานจริงในสตูดิโอ ให้อาจารย์ผู้สอนฟัง พร้อมกับ การลงภาพทางสื่อออนไลน์ และ ออฟไลน์ได้ ทางผู้เรียนจะได้รูปทั้งหมดเป็นจำนวน 1 SET

BangkokFA media stylist for product courses intensive workshop personal branding product photography luxury lighting styling shooting indoor studio media post production คอร์สเรียน การสร้างแบรนด์ โปรดักส์สินค้า
BangkokFA media stylist for product courses intensive workshop personal branding product photography luxury lighting styling shooting indoor studio media post production คอร์สเรียน การสร้างแบรนด์ โปรดักส์สินค้า
BangkokFA media stylist for product courses intensive workshop personal branding product photography luxury lighting styling shooting indoor studio media post production คอร์สเรียน การสร้างแบรนด์ โปรดักส์สินค้า
BangkokFA media stylist for product courses intensive workshop personal branding product photography luxury lighting styling shooting indoor studio media post production คอร์สเรียน การสร้างแบรนด์ โปรดักส์สินค้า
BangkokFA media stylist for product courses intensive workshop personal branding product photography luxury lighting styling shooting indoor studio media post production คอร์สเรียน การสร้างแบรนด์ โปรดักส์สินค้า
BangkokFA media stylist for product courses intensive workshop personal branding product photography luxury lighting styling shooting indoor studio media post production คอร์สเรียน การสร้างแบรนด์ โปรดักส์สินค้า
BangkokFA media stylist for product courses intensive workshop personal branding product photography luxury lighting styling shooting indoor studio media post production คอร์สเรียน การสร้างแบรนด์ โปรดักส์สินค้า
BangkokFA media stylist for product courses intensive workshop personal branding product photography luxury lighting styling shooting indoor studio media post production คอร์สเรียน การสร้างแบรนด์ โปรดักส์สินค้า
BangkokFA media stylist for product courses intensive workshop personal branding product photography luxury lighting styling shooting indoor studio media post production คอร์สเรียน การสร้างแบรนด์ โปรดักส์สินค้า
BangkokFA media stylist for product courses intensive workshop personal branding product photography luxury lighting styling shooting indoor studio media post production คอร์สเรียน การสร้างแบรนด์ โปรดักส์สินค้า
BangkokFA media stylist for product courses intensive workshop personal branding product photography luxury lighting styling shooting indoor studio media post production คอร์สเรียน การสร้างแบรนด์ โปรดักส์สินค้า
BangkokFA media stylist for product courses intensive workshop personal branding product photography luxury lighting styling shooting indoor studio media post production คอร์สเรียน การสร้างแบรนด์ โปรดักส์สินค้า
BangkokFA media stylist for product courses intensive workshop personal branding product photography luxury lighting styling shooting indoor studio media post production คอร์สเรียน การสร้างแบรนด์ โปรดักส์สินค้า
BangkokFA media stylist for product courses intensive workshop personal branding product photography luxury lighting styling shooting indoor studio media post production คอร์สเรียน การสร้างแบรนด์ โปรดักส์สินค้า
BangkokFA media stylist for product courses intensive workshop personal branding product photography luxury lighting styling shooting indoor studio media post production คอร์สเรียน การสร้างแบรนด์ โปรดักส์สินค้า
BangkokFA media stylist for product courses intensive workshop personal branding product photography luxury lighting styling shooting indoor studio media post production คอร์สเรียน การสร้างแบรนด์ โปรดักส์สินค้า
BangkokFA media stylist for product courses intensive workshop personal branding product photography luxury lighting styling shooting indoor studio media post production คอร์สเรียน การสร้างแบรนด์ โปรดักส์สินค้า
BangkokFA media stylist for product courses intensive workshop personal branding product photography luxury lighting styling shooting indoor studio media post production คอร์สเรียน การสร้างแบรนด์ โปรดักส์สินค้า
BangkokFA media stylist for product courses intensive workshop personal branding product photography luxury lighting styling shooting indoor studio media post production คอร์สเรียน การสร้างแบรนด์ โปรดักส์สินค้า
BangkokFA media stylist for product courses intensive workshop personal branding product photography luxury lighting styling shooting indoor studio media post production คอร์สเรียน การสร้างแบรนด์ โปรดักส์สินค้า
BangkokFA media stylist for product courses intensive workshop personal branding product photography luxury lighting styling shooting indoor studio media post production คอร์สเรียน การสร้างแบรนด์ โปรดักส์สินค้า
BangkokFA media stylist for product courses intensive workshop personal branding product photography luxury lighting styling shooting indoor studio media post production คอร์สเรียน การสร้างแบรนด์ โปรดักส์สินค้า
BangkokFA media stylist for product courses intensive workshop personal branding product photography luxury lighting styling shooting indoor studio media post production คอร์สเรียน การสร้างแบรนด์ โปรดักส์สินค้า
BangkokFA media stylist for product courses intensive workshop personal branding product photography luxury lighting styling shooting indoor studio media post production คอร์สเรียน การสร้างแบรนด์ โปรดักส์สินค้า

Interested Course

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.
BangkokFA media stylist for product courses intensive workshop personal branding product photography luxury lighting styling shooting indoor studio media post production คอร์สเรียน การสร้างแบรนด์ โปรดักส์สินค้า
BangkokFA contact and location