Fashion Photography

Certificate Program

รายละเอียดวิชาเรียน

FASHION PHOTOGRAPHY INDOOR
เรียนรู้พื้นฐานการถ่ายภาพ การจัดแสงในสตูดิโอ อุปกรณ์ต่าง ๆที่ใช้ในการถ่ายภาพ ขั้นตอนการถ่ายภาพแฟชั่น ตั้งแต่การคิด ConceptStyling, Lighting, Post etc.

FASHION PHOTOGRAPHY OUTDOOR
เรียนรู้การใช้กล้องในสภาพแสงภายนอก การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆในการถ่ายภาพ ขั้นตอนการถ่ายภาพนอกสถานที่ ตั้งแต่การคิด Conceptเลือกและไปเซอร์เวย์สถานที่ การจัดพร๊อพให้เข้ากับสถานที่และคอนเซ็ปต์

REOTUCH
เรียนรู้กระบวนการถ่ายภาพแฟชั่นเซ็ตสำหรับผลงานแต่ละคอลเลคชั่นให้สอดคล้องกันทั้ง Concept, Mood and Tone, Make Up, Styling เพื่อเก็บเป็น Portfolio

Interested Course

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.