คอร์สเรียนสร้างแบรนด์และสูตร Beauty & Skincare สถาบัน Bangkok FA

Beauty & Skincare

Brand Business Course

รายละเอียดวิชาเรียน

Concept & Product Development

เรียนรู้การสร้างไอเดียคอนเซบสินค้า เข้าใจกลุ่มผู้บริโภคเพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการให้สอดคล้องกับความต้องการสำหรับตลาดสินค้าและบริการประเภทความงาม และสุขภาพในทุกหมวดหมู่

เรียนรู้การสร้างและวิเคราะห์จุดขาย ศึกษาพฤติกรรมเป้าหมาย เพื่อสามารถสร้างและพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด รวมถึงสามารถสร้างความแตกต่างของสินค้าเมื่อเทียบกับสินค้าในตลาดให้ได้อย่างชัดเจน

Brand & Packaging Strategy

เรียนรู้กระบวนการสร้างแบรนด์สำหรับสินค้าความงามและสุขภาพ แนวทางการออกแบบ การสร้างเรื่องราวและประสบการณ์แบรนด์ให้กับผู้บริโภค รวมไปถึงเข้าใจแนวคิดและขั้นตอนการออกแบบPackaging เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวคิดในการสร้าง packaging ให้สอดคล้องกับแบรนด์ได้

Material/ Manufacturing/ Co-packing/ Contract

เจาะลึกเข้าใจกระบวนการผลิต รวมถึงการหาแหล่งวัตถุดิบประเภทต่างๆ การเลือกวัตถุดิบเพื่อนำมาสร้างสูตรเฉพาะของแบรนด์ การเลือกโรงงานผลิตให้เหมาะสมกับการลงทุนของผู้เรียน รวมถึงกระบวนการเลือกบรรจุภัณฑ์และการหาแหล่งบรรจุ รวมถึงการทำสัญญาต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและมั่นใจตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการในการผลิตสินค้าประเภทความงานและสุขภาพ

Distribution Channels Strategy

เรียนรู้และสร้างกลยุทธ์ในการหาช่องทางการกระจายสินค้าว่ามีช่องทางไหนบ้างที่ทางผู้ผลิตต้องรู้รวมไปถึงการวางรูปแบบสินค้าให้ตรงและตอบโจทย์กับช่องทางการผลิจทั้งออฟไลน์และออนไลน์

Feasibility (Concept to invest and profit)

วิเคราะห์แผนการลงทุนอย่างง่าย เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน เงินลงทุนผลกำไร และระยะเวลาคืนทุนต่างๆ

Sales, Marketing Plan

เรียนรู้เรื่องของการขายสินค้าของแบรนด์ของเราว่าจุดเด่นคืออะไรควรยกจุดเด่นแบบไหนมาขายเพื่อที่ตอบโจทย์กับผู้บริโภค และรู้ถึง การจัดการทางการตลาดแนวทางการตลาดที่แบรนด์ของเราควรไปแนวทางตลาดไหนในปัจจุบันที่ถูกต้องพร้อมทั้งการเจาะลึกสำรวจตลาด เรียนรู้เรื่องของการค้าปลีก ค้าส่ง

PR & Social Media (Launch Your Business!)

สอนขั้นตอนในการทำPR การตลาดเพื่อส่งเริมในการขายของแบรนด์ ว่าควรทำคอนเทนหรือลงโฆษณาในรูปแบบไหนเพื่อที่เจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเข้าถึงมากที่สุด พร้อมทั้งเรียนรู้ในการปล่อยแบรนด์สินค้าลงขายในพื้นที่จริง

Interested Course

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.