Published On: 28 January 202117 words0.1 min read

อมรเทพ วิทยาภาษิต – Fashion Styling

 

อายุ 24 ปี

1.เรียนจบอะไรมา

– การเรียนจบวารสารศาสตร์

2.จุดเปลี่ยน inspiration ที่ทำให้มาเรียนแฟชั่น

– แล้วอยากก้าวข้ามมาทำงานเกี่ยวกับด้านสไตลิ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก การแสวงหาข้อมูล คอนเนกชั่น

3.เรียนหลักสูตรอะไรที่ BangkokFA

– มาเรียน Internship Fashion Styling 5 Jan – 30 Sep 2014

4.ประโยชน์ที่ได้จาก BangkokFA นำไปใช้อะไรได้บ้าง

– การจับงานจริงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากในสายนี้ ดังนั้นการเลือกสถาบันแฟชั่นที่ดี อย่าง BangkokFA ถือเป็นกุญแจสำคัญของการก้าวสู่เส้นทางอีกเส้นหนึ่ง ถึงแม้จะจบออกมาสักพักหนึ่งแล้ว แต่ยังคงผูกพันกับสถาบันและครูผู้สอนทุกท่าน ที่น่ารักเป็นกันเอง พร้อมจะถ่ายทอดสิ่งดีๆ ให้นักเรียนเสมอ

5.ปัจจุบันทำอะไรอยู่ที่เกี่ยวกับแฟชั่น

– ทำงานเป็น Marketing Communication แบรนด์ดูแลผิว Positif และ Stylist Freelance

Leave your comment

Related posts