Published On: 28 January 202114 words0.2 min read

พฤกษา ไพรบูลย์ – Fashion Design


1.เรียนจบอะไรมา

–  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.จุดเปลี่ยน inspiration ที่ทำให้มาเรียนแฟชั่น

– มีความชื่นชอบการวาดภาพ และการออกแบบแฟชั่นตั้งแต่สมัยเด็ก คิดว่าตนเองทำได้ดี จึงตัดสินใจเข้ามาศึกษาด้านแฟชั่นเพิ่มเติม เพื่อต่อยอดความรู้ด้านแฟชั่นและฝึกฝนทำกษะการวาดภาพและออกแบบ

3.เรียนหลักสูตรอะไรที่ BangkokFA

– Fashion Design Internship

4.ประโยชน์ที่ได้จาก BangkokFA นำไปใช้อะไรได้บ้าง
– พัฒนาการวาดภาพที่ดีขึ้น ทั้งโครงสร้าง figure และการลงสี -ได้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำเสื้อผ้า ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การเลือกเนื้อผ้า การสั่งตัด การวาดแพทเทิรน การ draping การถ่าย lookbook -ได้ความรู้เรื่อง production การสร้างแบรนด์เสื้อผ้า สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับการเปิดแบรนด์เสื้อผ้าได้

5.ปัจจุบันทำอะไรอยู่ที่เกี่ยวกับแฟชั่น
– ทำงานประจำและเตรียมพร้อมที่จะเปิดร้านเสื้อผ้าที่เป็นแบรนด์ของตัวเองค่ะ

Leave your comment

Related posts