Published On: 28 January 202125 words0.1 min read

ชื่อ ผกามาศ แย้มสกุล (กวาง) อายุ 28 ปี

1.เรียนจบอะไรมา

วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ / Biotech

 

2.จุดเปลี่ยน inspiration ที่ทำให้มาเรียนแฟชั่น

  1. ความชอบ การจินตนาการที่ไม่มีกฎเกณฑ์
  2. มีคที่รู้จักทำงานด้านแฟชั่น
  3. สามารถนำไปสู่การทำธุรกิจส่วนตัวด้านแฟชั่นได้

 

3.เรียนหลักสูตรอะไรที่ BangkokFA

Fashion Styling Internship

 

4.ประโยชน์ที่ได้จาก BangkokFA นำไปใช้อะไรได้บ้าง

  1. Connection
  2. ประสบการณ์ในการนำไปใช้งานด้านแฟชั่นได้จริง
  3. การแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์โดยตรงจากอาจารย์ผู้มีความรู้และเพื่อนๆในคลาส
  4. Portfolio ที่สามารถนำไปเสนอเป็นผลงานได้จริง

 

5.ปัจจุบันทำอะไรอยู่ที่เกี่ยวกับแฟชั่น

  1. ปัจจุบันเป็น Stylist ที่บริษัท P2k ซึ่งนำเข้านวัตกรรมหุ่นจำลอง ในเว็ปไซด์ลูกค้าสามารถลองเสื้อผ้า เลือกเสื้อผ้ามามิกซ์แอนด์แมชได้จริง
  2. เป็น Freelance Stylist  ผลงานที่ผ่านมา เช่น ถ่ายโฆษณาผลิตภัณฑ์บำรุงผิว แบรนด์เสื้อผ้า Cosmetic เป็นต้น
  3. เคยทำงานเป็น Costume/ Personal Styling ที่ Workpoint และ Central Chidlom

Leave your comment

Related posts