-->

หลักสูตรการเรียนรู้เรื่องเทรนด์
การเรียนวิชานี้เป็นการศึกษาเทรนด์ล่วงหน้าเพื่อนำมาออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะ ว่าด้วยเรื่องสี องค์ประกอบของผลงาน เพื่อสามารถออกแบบได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าแฟชั่น

บรรยากาศการเรียนการสอน
หลักสูตร 12 ชั่วโมง เรียน 4 คาบ / คาบละ 3 ชั่วโมง

พื้นฐานของผู้เรียน
บุคคลทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้ค่ะ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
-สมุดจดบันทึก
-ยางลบ
-ดินสอ หรือ ปากกา

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม
– เรียนรู้และเข้าใจเรื่อง เทรนด์ล่วงหน้าเพื่อนำมาออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะ ว่าด้วยเรื่องสี องค์ประกอบของผลงาน เพื่อสามารถออกแบบได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าแฟชั่น

การลงทะเบียนเรียน
– ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ ทองหล่อซอย 16

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed