-->

หลักสูตรการทำรองเท้าเชิงธุรกิจ
หลักสูตรการทำรองเท้าพื้นฐานจาก Bangkok FAเป็นการเรียนภาคปฏิบัติ มีการสาธิตและให้ลงมือปฏิบัติในการทำรองเท้าขั้นพื้นฐานจริงผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ ของรองเท้า วิธีการประกอบส่วนประกอบต่างๆ การขึ้นหุ่นรองเท้า วิธีการสร้างแพทเทิร์น การถอดแบบแพทเทิร์น เพื่อนำแบบมาร์กกิ้งบนวัสดุที่จะใช้ในการทำรองเท้าจริง เข้าใจวิธีการเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับดีไซน์ เมื่อนักเรียนผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง สามารถติดตามอ่านผลงานนักเรียนของทางสถาบันได้ที่หมวด Alumni

บรรยากาศการเรียนการสอน
วิชานี้ผู้สอนจะถ่ายทอดเทคนิคและทักษะพื้นฐานทั้งหมดในการทำรองเท้า วิธีการประกอบรองเท้าตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ที่ถูกต้องตามหลักสากล หลักสูตรนี้มีการบ้านเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาฝีมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร 18 ชั่วโมง เรียน 6 คาบ / คาบละ 3 ชั่วโมง
พื้นฐานของผู้เรียน
บุคคลทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้ค่ะ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
– กรรไกรตัดหนัง
– กรรไกรตัดกระดาษ
– มีดปอกหนัง
– ซังกาว
– ไม้ปาดกาว
– หุ่นเท้า
– เทปกาวแบบบาง(นิ้ตโต้)ความกว้าง1.5 นิ้ว
– ดินสอไม้
– ยางลบ
– ไม้บรรทัด12 นิ้ว
– สมุดจดบันทึก
– สายวัดตัว
– อุปกรณ์ตกแต่งรองเท้าอื่นๆ(ขึ้นอยู่กับดีไซน์ของผู้เรียน)

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม
สำหรับภาคปฏิบัติ จะเป็นการสร้างแม่แบบจากหุ่นเท้า การออกแบบและ การสร้างแบบ ( PATTERN ) ซึ่งแม่แบบที่ได้นี้สามารถนำไปเป็นต้นแบบที่ใช้ในการออกแบบรองเท้าได้อีกมากมาย

การลงทะเบียนเรียน
– ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ ทองหล่อซอย 16

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed