-->

พื้นฐานการวาดและออกแบบรองเท้าเชิงธุรกิจ
หลักสูตรการวาดและดีไซน์รองเท้าจาก Bangkok FAเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของรองเท้า มาตรฐานการออกแบบ หลักการออกแบบ หุ่นเท้า เข้าใจถึงรูปแบบรองเท้าประเภทต่างๆ วัสดุที่สามารถนำมาใช้ในการทำรองเท้า และการสาธิตการสร้างรองเท้าตัวต้นแบบ(MAINFORM )ซึ่งรองเท้าต้นแบบที่ได้นี้สามารถนำไปเป็นตัวอย่างที่ใช้ในการผลิตรองเท้าได้อีกมากมาย หลังจากจบการเรียนวิชาการออกแบบรองเท้าขั้นพื้นฐานแล้วนักเรียนสามารถที่จะต่อยอดการออกแบบรองเท้าในลักษณะต่างๆได้ รวมไปถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบรองเท้าเป็นคอลเล็กชั่น

บรรยากาศการเรียนการสอน
วิชานี้ผู้สอนจะถ่ายทอดเทคนิคและทักษะพื้นฐานทั้งหมดในการวาดเท้าและรองเท้าให้ถูกต้องตามหลักสากล หลักสูตรนี้มีการบ้านเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาฝีมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะสามารถวาดและดีไซน์ได้จริง หากมาเรียนและทำการบ้านทุกครั้ง
หลักสูตร 18 ชั่วโมง เรียน 6 คาบ / คาบละ 3 ชั่วโมง

พื้นฐานของผู้เรียน
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการวาดภาพหรือด้านการออกแบบมาก่อน
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
– ดินสอไม้
– ดินสอสี
– Sketchbook
– ยางลบ
– ไม้บรรทัด12 นิ้ว
– อุปกรณ์ในการทำ mood board (ขึ้นอยู่กับหัวข้อที่ใช้ในการออกแบบ)

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม
– รู้จักรองเท้าประเภทต่างๆ รวมไปถึงรูปทรงพื้นฐานและโครงสร้างของรองเท้า
– วาดส่วนประกอบต่างๆ พร้อมลงสีรองเท้าได้
– สามารถออกแบบรองเท้าเป็นคอลเล็คชั่นในแบบของตัวเองได้

การลงทะเบียนเรียน
– ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ ทองหล่อซอย 16

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed