-->

หลักสูตรประกาศนียบัตร การสร้างแบบเสื้อและการตัดเย็บชุดว่ายน้ำ 
ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะ ได้เรียนรู้ในการทำแพทเทิร์นที่ถูกต้องสำหรับผ้ายืดที่เหมาะสมสำหรับการทำชุดว่ายน้ำและที่เจาะลึกถึงรายละเอียดองค์ประกอบที่มีความซับซ้อนมากขึ้นของส่วนประกอบต่างๆ ลักษณะเฉพาะตัวของชุดว่ายน้ำ เช่นเรื่อง เทคนิคการเย็บ การเก็บรายละเอียดของงาน (finishing) หรือการ Fitting ที่มีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบันในตลาดของการผลิตชุดว่ายน้ำ ที่ต้องอาศัยความเข้าใจในการการสร้างแพทเทิร์นไปจนถึงการลงมือตัดเย็บ นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถปรับทรงและรูปแบบจากการทำชุดว่ายน้ำมาตรฐานไปสู่งานดีไซน์ที่ผู้เรียนต้องการได้
เพราะสิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเสื้อผ้าของคุณ ดำรงอยู่ด้วยความยั่งยืน เกิดจากปัจจัยด้านการผลิตที่แข็งแกร่ง ความสามารถในการผลิต และการควบคุมแบบและราคาได้ดั่งใจ จึงเป็นทักษะสำคัญที่ทางสถาบันฯมุ่งเน้นให้ผู้สนใจประกอบธุรกิจด้านนี้มีความรู้และความเข้าใจด้านการผลิตและการสร้างแบบที่ได้มาตรฐาน ทั้งยังสามารถปรับแบบได้ตามการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกแฟชั่น

Core course
–  Flat Pattern Drawing 8 hrs.
–  Intro to Pattern Making&Sewing 4 hrs.
–  Pattern 1 (Pattern Basic) 18 hrs.
–  Pattern 2 (Pattern Intermediate) 18 hrs.
–  Swimwear 18 hrs.

บรรยากาศการเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตร (CERTIFICATE PROGRAM) ในแต่ละสาขา ประกอบไปด้วยการเก็บรายวิชาที่มีความสำคัญต่อหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ ดังนั้นผู้เรียนต้องเข้าเรียนในแต่ละวิชาร้อยละ 80 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับคำอธิบายรายวิชาในแต่ละหลักสูตร

พื้นฐานของผู้เรียน
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน หากผู้เรียนไม่มีข้อมูลการศึกษาด้านการออกแบบ ท่านสามารถปรึกษากับที่ปรึกษาทางการศึกษาด้านการออกแบบ ได้ในเวลาทำการ และท่านสามารถขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ที่ 086 256 6777, 086 253 3777

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
-ไม้บรรทัดโค้ง
-ไม้บรรทัดใส 24”
-ไม้นกแก้ว-ดินสอ 2B
-ยางลบ -เข็มหมุด 1 กล่อง
-สายวัดตัว -ที่กลิ้งผ้า
-กระดาษคาร์บอนสำหรับกดรอยบนแบบแพทเทิร์น

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม
– สามารถวัดหุ่นเพื่อการตัดชุดว่ายน้ำได้อย่างเหมาะสม
– รู้หลักในการเลือกผ้าและวัตถุดิบที่จะใช้ในการตัดเย็บชุดว่ายน้ำได้อย่างเหมาะสม
– สร้าง pattern บนกระดาษเพื่อนำไปตัดเย็บเป็นชุดว่ายน้ำได้อย่างพอดีรูปร่างและเหมาะสมในการใช้งาน
– ตัดเย็บชุดว่ายน้ำได้ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมแก่การสวมใส่
ผู้เรียนจะได้รับความรู้และความเข้าใจ ในหลักการผลิตผลงานให้เป็นไปตามภาพที่ร่างไว้ เพื่อให้ขั้นตอนการผลิตเป็นไปตามที่นักออกแบบวางแผนไว้ นอกจากผู้เรียนจะสามารถขึ้นตัวอย่างงานได้ด้วยตัวเองแล้ว ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารกับช่าง เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการผลิตให้น้อยที่สุด

การลงทะเบียนเรียน
– ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed