-->

หลักสูตรเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการสไตลิ่ง 12 ชั่วโมง
วิชานี้รวมอยู่ในหลักสูตร Fashion Styling Internship & Make Up Design Internship เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ การถ่ายภาพแฟชั่นในแบบต่างๆ การทำงานของช่างถ่ายภาพ เพื่อที่จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสไตลิ่งการแต่งหน้า และสามารถคุยงานกับช่างถ่ายภาพได้อย่างมืออาชีพ

บรรยากาศการเรียนการสอน
หลักสูตร 12 ชั่วโมง เรียน 4 คาบ / คาบละ 3 ชั่วโมง

พื้นฐานของผู้เรียน
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในการแต่งหน้า สามารถเริ่มเรียนหลักสูตรนี้ได้ค่ะ (วิชานี้รวมอยู่ในหลักสูตร Fashion Styling Internship & Make Up Design Internship)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
– กล้อง DSLR

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม
– เข้าใจเกี่ยวกับหลักการถ่ายภาพ การจัดแสงเพื่อการถ่ายภาพ
– สามารถใช้กล้องและถ่ายภาพเพื่อการทำสไตลิ่งได้ Photo Shooting นางแบบ 1 ครั้ง
– เข้าใจการทำงานของช่างถ่ายภาพและสามารถคุยงานกับช่างภาพได้อย่างมืออาชีพ

การลงทะเบียนเรียน
– ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ ทองหล่อซอย 16

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed