-->

หลักสูตรการออกแบบชุดว่ายน้ำ
คุณจะได้เรียนรู้ในการทำแพทเทิร์นที่ถูกต้องสำหรับผ้ายืดที่เหมาะสมสำหรับการทำชุดว่ายน้ำและที่เจาะลึกถึงรายละเอียดองค์ประกอบที่มีความซับซ้อนมากขึ้นของส่วนประกอบต่างๆ ลักษณะเฉพาะตัวของชุดว่ายน้ำ เช่นเรื่อง เทคนิคการเย็บ การเก็บรายละเอียดของงาน(finishing) หรือการ Fitting ที่มีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบันในตลาดของการผลิตชุดว่ายน้ำ ที่ต้องอาศัยความเข้าใจในการการสร้างแพทเทิร์นไปจนถึงการลงมือตัดเย็บ นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถปรับทรงและรูปแบบจากการทำชุดว่ายน้ำมาตรฐานไปสู่งานดีไซน์ที่ผู้เรียนต้องการได้เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมแฟชั่น นอกจากทักษะการวาดและการออกแบบแล้ว ความสามารถในการผลิตผลงานให้เป็นไปตามภาพที่ร่างไว้กลายเป็นประเด็นสำคัญ ที่ผู้สร้างแบบ ควรมีทักษะและความเข้าใจเรื่องรูปทรงและโครงชุด ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามสมัยนิยม

บรรยากาศการเรียน
การสอนหลักสูตรนี้เน้น ภาคปฏิบัติเป็น สำคัญ ผู้สอนจะถ่ายทอดกระบวนการสร้างแบบแพทเทิร์น ชุดว่ายน้ำ 1 piece และ 2 pieces พร้อมทั้งสอนให้ผู้เรียนเข้าใจขั้น ตอนการประกอบแบบที่สร้างขึ้น มาแต่ละชิ้น
ให้เป็น ที่สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน ใน Pattern & Sewing Room ซึ่งมีจักรให้เลือกใช้ทั้งแบบพกพา และจักรอุตสาหกรรม
หลักสูตร 18 ชั่วโมง เรียน 6 คาบ / คาบละ 3 ชั่วโมง

พื้นฐานของผู้เรียน
เพื่อประสิทธิภาพในการเรียน ควรมีพื้นฐานการใช้จักร หรือผ่านการศึกษาหลักสูตร Intro to Pattern & Sewing และ Pattern & Sewing1

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
– ไม้บรรทัดโค้ง
– ไม้บรรทัดใส 24”
– ไม้น กแก้ว
– ดินสอ 2B
– ยางลบ
– เข็มหมุด 1 กล่อง
– สายวัดตัว
– ที่กลิ้งผ้า
– กระดาษคาร์บอนสำหรับกดรอยบนแบบแพทเทิร์น

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม
– สามารถวัดหุ่นเพื่อการตัดชุดว่ายน้ำได้อย่างเหมาะสม
– รู้หลักในการเลือกผ้าและวัตถุดิบที่จะใช้ในการตัดเย็บชุดว่ายน้ำได้อย่างเหมาะสม
– สร้าง pattern บนกระดาษเพื่อนำไปตัดเย็บเป็นชุดว่ายน้ำได้อย่างพอดีรูปร่างและเหมาะสมในการใช้งาน
– ตัดเย็บชุดว่ายน้ำได้ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมแก่การสวมใส่

การลงทะเบียนเรียน
– ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ ทองหล่อซอย 16

หลังจากที่ได้เรียนรู้หลักสูตรนี้แล้ว แนะนำหลักสูตรต่อไปคือ หลักสูตร Pattern Basic

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed