-->

หลักสูตรสร้างแพทเทิร์นและตัดเย็บ
ไอเดียสวมใส่ได้ สร้างแพทเทิร์นและตัดเย็บใครว่ายาก BangkokFA หลักสูตรเปลี่ยนลายเส้นบนกระดาษ ออกมาโลดเล่นบนรันเวย์ คุณจะได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการสร้างแพทเทิร์น ไปจนถึงการลงมือตัดเย็บ และหากต้องการพัฒนาไปสู่การปรับทรง และรูปแบบ ให้ดูทันสมัย มีสไตล์ สามารถศึกษาต่อหลักสูตรสร้างแพทเทิร์นและตัดเย็บ 2
เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมแฟชั่น นอกจากทักษะการวาดและการออกแบบแล้ว ความสามารถในการผลิตผลงานให้เป็นไปตามภาพที่ร่างไว้ กลายเป็นประเด็นสำคัญ ที่ผู้สร้างแบบ ควรมีทักษะและความเข้าใจเรื่องรูปทรงและโครงชุด ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามสมัยนิยม

บรรยากาศการเรียนการสอน
หลักสูตรนี้เน้นภาคปฏิบัติเป็นสำคัญ ผู้สอนจะถ่ายทอดกระบวนการสร้างแบบเสื้อ , กระโปรง , กางเกง และเดรสมาตรฐาน พร้อมทั้งสอนให้ผู้เรียนเข้าใจขั้นตอนการประกอบแบบที่สร้างขึ้นมาแต่ละชิ้น ให้เป็นเสื้อผ้าที่สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน ใน Pattern&Sewing Room ซึ่งมีจักรให้เลือกใช้ทั้งแบบพกพา และจักรอุตสาหกรรม
หลักสูตร 18 ชั่วโมง เรียน 6 คาบ / คาบละ 3 ชั่วโมง

พื้นฐานของผู้เรียน
เพื่อประสิทธิภาพในการเรียน ควรมีพื้นฐานการใช้จักร หรือผ่านการศึกษาหลักสูตร Intro to Pattern & Sewing

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
– ไม้บรรทัดโค้ง
– ไม้บรรทัดใส 24”
– ไม้นกแก้ว
– ดินสอ 2B
– ยางลบ
– เข็มหมุด 1 กล่อง
– สายวัดตัว
– ที่กลิ้งผ้า
– กระดาษคาร์บอนสำหรับกดรอยบนแบบแพทเทิร์น

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม
– เข้าใจหลักการวัดตัวเพื่อสร้างแบบตัด
– เข้าใจพื้นฐานการสร้างPatternตามหลักการสร้างเสื้อผ้าที่ถูกต้อง
– สามารถตัดเย็บแบบเสื้อ , กระโปรง , กางเกง และเดรสมาตรฐานได้
– เข้าใจขั้นตอนการประกอบแบบที่สร้างขึ้น มาแต่ละชิ้นให้เป็นเสื้อผ้าที่สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน

การลงทะเบียนเรียน
– ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ ทองหล่อซอย 16

Pattern Basic
Learn how to draw and cut patterns for basic clothing, such as blouse, t-shirts, and skirts. Adding details to various parts will be taught, such as collars, sleeves, and various shirt necks. This course covers concepts and practices to make students understand the fundaments and how to really do pattern cutting – learn pattern cutting with standard sizes.

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed