-->

สถาบัน บางกอก เอฟเอ สถาบันสอนการออกแบบแฟชั่นใจกลางสยามร่วมกับ Zalora เว็บไซต์  Shopping online ระดับโลก เดินทางมาถึงเมืองไทยแล้ว BangkokFA ตอกย้ำการเป็นผู้สนับสนุนให้เกิด Designer หน้าใหม่ในวงการแฟชั่น กับโปรเจค “New Face” ซึ่งเป็น อีกหนึ่งแรงผลักดัน ให้บุคคลผู้สนใจเป็นนักออกแบบหรือนักออกแบบหน้าใหม่ได้มีพื้นที่ในการนำเสนอผลงานที่ตนเองสร้างสรรค์

โดย BangkokFA จะเป็นผู้ให้คำแนะนำในเรื่องการออกแบบให้ตอบโจทย์ตามปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงขั้นตอนการผลิต ( Production Design) สร้างความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ อีกทั้งยังช่วยหาช่องทางในการผลิตและจำหน่ายจริง ซึ่งเป็นปัญหาหลักของกลุ่มดีไซน์เนอร์หน้าใหม่ผู้เริ่มสร้างแบรนด์ในวงการแฟชั่น

โปรเจคดังกล่าว เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2012 โดยเริ่มจากกลุ่มผู้เรียนของสถาบัน BangkokFA ซึ่งมีความตั้งใจร่วมกันที่จะผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ NEW FACE ซึ่งทาง BangkokFA เป็นผู้ให้การสนับสนุนความรู้ด้านการออกแบบ และแฟชั่น ใจกลางสยามสแควร์ ศูนย์กลางของวัฒนธรรมร่วมสมัย

BangkokFA ได้จัดเตรียมข้อมูลตามความต้องการของนักเรียน เพื่อให้ได้ผู้เรียนได้รับประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตั้งแต่กระบวนการ design , การคัดเลือก material , การสร้างแบบ pattern จนเข้าสู่กระบวนการผลิตและจำหน่ายสู่สาวกแฟชั่น ท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 022523370-1

THE FASHION DESIGNER : EPISODE 1


ตัวอย่างผลงานสดๆร้อนๆของ Designer หน้าใหม่…

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed