-->

หลักสูตรเทคนิคการแต่งหน้า
ที่เปิดทางและเป็นก้าวแรกให้คุณได้เป็น make up artist มืออาชีพช่วยให้คุณได้พัฒนาฝีมือในการแต่งหน้าและเรียนรู้สิ่งใหม่ที่สามารถใช้ได้ในการแต่งหน้า for fashion make up และ development เพื่อเป็น Portfolio ของตัวเอง สามารถนำไปใช้เสนองานต่างๆใน fashion industry หรือเพื่อศึกษาต่อ

บรรยากาศการเรียนการสอน
หลักสูตร 18 ชั่วโมง เรียน 6 คาบ / คาบละ 3 ชั่วโมง

พื้นฐานของผู้เรียน
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในการแต่งหน้า สามารถเริ่มเรียนหลักสูตรนี้ได้ค่ะ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
– เครื่องสำอางที่ผู้เรียนใช้เป็นพื้นฐาน (เพิ่มเติมตามคำแนะนำของอาจารย์ในคลาส)

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม
– เข้าใจเกี่ยวกับการแต่งหน้าที่ถูกต้อง
– สามารถใช้เครื่องสำอาง,ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ได้อย่างมืออาชีพ
– สามารถแก้ไขจุดบกพร่องบนใบหน้า ปรับสมดุลรูปหน้าให้สวยงาม

การลงทะเบียนเรียน
– ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ ทองหล่อซอย 16

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed