-->

หลักสูตรเทคนิคการแต่งหน้าเพื่อการสไตลิ่ง 12 ชั่วโมง
วิชานี้รวมอยู่ในหลักสูตร Fashion Styling Internship เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ การแต่งหน้าในแบบต่างๆ การทำงานของช่างแต่งหน้า เพื่อที่จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสไตลิ่งและสามารถคุยงานกับช่างแต่งหน้าได้อย่างมืออาชีพ

บรรยากาศการเรียนการสอน
หลักสูตร 12 ชั่วโมง เรียน 4 คาบ / คาบละ 3 ชั่วโมง

พื้นฐานของผู้เรียน
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในการแต่งหน้า สามารถเริ่มเรียนหลักสูตรนี้ได้ค่ะ (วิชานี้รวมอยู่ในหลักสูตร Fashion Styling Internship)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
– เครื่องสำอางที่ผู้เรียนใช้เป็นพื้นฐาน (เพิ่มเติมตามคำแนะนำของอาจารย์ในคลาส)
สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม
– เข้าใจเกี่ยวกับการแต่งหน้าที่ถูกต้อง และการแต่งหน้าในแบบต่างๆ
– สามารถใช้เครื่องสำอาง,ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ได้
– สามารถแต่งหน้าตามคอนเซ็ปต์ที่ได้รับเพื่อการสไตลิ่งได้

การลงทะเบียนเรียน
– ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ ทองหล่อซอย 16

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed