-->

หลักสูตรการวาดและออกแบบเครื่องประดับ
ให้คุณสามารถวาดและดีไซน์เครื่องประดับได้จริง ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการวาดมาก่อนก็สามารถเรียนได้ คุณจะสามารถวาดเครื่องประดับในมุมมองต่างๆ และสามารถลงสีได้อย่างถูกต้อง และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานสร้างสรรค์ของคุณ

บรรยากาศการเรียนการสอน
หลักสูตร 18 ชั่วโมง เรียน 6 คาบ / คาบละ 3 ชั่วโมง

พื้นฐานของผู้เรียน
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
>ไม้ฉาก 2 ชิ้น
>ไม้บรรทัด 12 นิ้ว
> template สำหรับ Jewelry วงกลมและวงรี
>วงเวียน
>พู่กันเบอร์ 0,1,2
>จานสี
>ดินสอเขียนแบบหัวเล็ก
>ปากกา Micron ตัดเส้นเบอร์ 0.05,0.03
>ท่ี่รองลบสำหรับ jewelry
>ยางลบ

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องประดับ
– สามารถวาดออกแบบเครื่องประดับในแบบของตัวเองได้อย่างมืออาชีพ

การลงทะเบียนเรียน
– ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ ทองหล่อซอย 16

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed