-->

ความรู้และหลักการสไตร์ลิ่งเบื้องต้น

Fashion Stylist อาชีพที่สร้างสรรค์ และรายได้ดี แฟชั่นสไตลิส คืออาชีพที่คุณต้องทำงานควบคู่ไปกับ ศิลปิน ดารา นักแสดง ช่างภาพ ผู้กำกับ และบุคคลในส่วนอื่นๆ เพื่อสร้างให้เกิดผลงานขึ้นตามคอนเซ็บที่ต้องการ เป็นงานที่อาศัยไหวพริบ และทักษะ การทำงานร่วมกัน อีกทั้งควรหมั่นศึกษา และดูงานแฟชั่นต่างๆ ผสมกับ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างให้ผลงานเกิดความโดดเด่น อย่างไรก็ตามนอกจากการอาชีพ Fashion Stylist แล้ว คุณสามารถเลือกเป็น Celebrity Stylist หรือ Personal Stylist ได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้แต่ละสายอาชีพต่างกันในด้านจุดประสงค์ของงาน

Celebrity Stylist คือ การเป็นสไตลิสให้กับบุคคลที่ต้องออกงานสังคม หรือผู้มีชื่อเสียง

Personal Stylist คือบุคคลที่ช่วยดูแล look และภาพรวม ให้กับบุคคลทั่วไป โดยมากมักจะเป็น ผู้บริหาร หรือนักการเมือง หรือ ผู้ที่ต้องออกงานในโอกาสพิเศษต่างๆ หากคุณใฝ่ฝันการทำงานในสายแฟชั่น แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหน Bangkok FA สามารถเป็นคำตอบ และจุดเริ่มต้นให้คุณก้าวไปสู่สายอาชีพนี้ได้อย่างประสบความสำเร็จ

บรรยากาศการเรียนการสอน
หลักสูตร 18 ชั่วโมง เรียน 6 คาบ/ คาบละ 3 ชั่วโมง

พื้นฐานของผู้เรียน
บุคคลทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้ค่ะ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
-สมุดจดขนาดพกพา
-สมุดวาดเขียน ขนาด A3
-ดินสอ 2B
-ยางลบ
-อุปกรณ์ในการทำ mood board (ขึ้นอยู่กับหัวข้อของผู้เรียน)

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม
– เข้าใจลักษณะรูปร่าง,สัดส่วนและสีผิวแบบต่างๆ
– เข้าใจคำจำกัดความของ Fashion Stylist , Celebrity Stylist หรือ Personal Stylist
– เข้าใจและสามารถสร้างให้เกิดผลงานขึ้นตามconcept ที่ต้องการ
– เข้าใจหลักการแต่งกายและพื้นฐานความต่างของแต่ละseason

การลงทะเบียนเรียน
– ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ ทองหล่อซอย 16

– แจ้งยืนยันการลงทะเบียนได้ที่ 086 256 6777, 086 253 3777
หลังจากที่ได้เรียนรู้หลักสูตรนี้แล้ว แนะนำหลักสูตรต่อไปคือ หลักสูตร Personal Styling คลิ๊กได้เลยค่ะ
สามารถตรวจสอบ>> ตารางเรียน <

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed