-->

หลักสูตรการทำกระเป๋าหนังเบื้องต้น
กระเป๋าถือเป็นของคู่กายของทุกเพศทุกวัย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวกแฟชั่น ไม่เพียงรูปแบบของกระเป๋าเท่านั้นที่บ่งบอกเอกลักษณ์ของผู้ถือ แต่ฝีเย็บ-เทคนิคและขั้นตอนการผลิตที่ปราณีต ผสานกับการคัดสรรวัสดุชั้นดี ย่อมเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้กระเป๋าที่คุณร่างแบบไว้ สมบูรณ์แบบเมื่อถูกสัมผัส หากนักออกแบบในปัจจุบันมีทักษะเชิงช่างประกอบอยู่ด้วย ย่อมจะเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบที่ใช้งานได้อย่างลงตัว

บรรยากาศการเรียนการสอน
หลักสูตร 18 ชั่วโมง เรียน 6 คาบ / คาบละ 3 ชั่วโมง
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับคำอธิบายรายวิชาในแต่ละคาบ

พื้นฐานของผู้เรียน
บุคคลทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้ค่ะ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
– อาจารย์จะแจ้งอีกครั้งในวันเริ่มคลาส (อุปกรณ์ขึ้นอยู่กับแบบกระเป๋าของผู้เรียน)

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม
– เรียนรู้การทำแพทเทิรนกระเป๋าแบบต่างๆ
– เรียนรู้เทคนิคการทำกระเป๋า สามารถทำกระเป๋าในแบบของตัวเอง และขึ้นตัวอย่างเพื่อคุยงานกับช่างได้
– กระเป๋าตามแบบของผู้เรียน

การลงทะเบียนเรียน
– ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ ทองหล่อซอย 16

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed