-->

หลักสูตรประวัติดีไซเนอร์และเครื่องแต่งกาย
จะเล่าถึงเรื่อง อัตชีวประวัติของเหล่าดีไซเนอร์ชั้นนำของโลกและประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกาย ที่มีเนื้อหาสนุกเหมือนภาพยนตร์และยังเป็นที่มาของสิ่งที่เราสัมผัสอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

บรรยากาศการเรียนการสอน
หลักสูตร 18 ชั่วโมง เรียน 6 คาบ / คาบละ 3 ชั่วโมง
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับคำอธิบายรายวิชาในแต่ละคาบ

พื้นฐานของผู้เรียน
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
-สมุดจดบันทึก
-ยางลบ
– ดินสอ หรือ ปากกา

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม
– เข้าใจเรื่องราวของประวัติศาสตร์แฟชั่นในยุค 1980 จนถึงยุคปัจจุบัน
– เข้าใจที่มาที่ไปของประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายในยุคต่างๆ
– สามารถนำความรู้ที่ได้ในห้องเรียนมาต่อยอดหรือเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

การลงทะเบียนเรียน
– ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ ทองหล่อซอย 16

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed