-->

หลักสูตรการตกแต่ภาพถ่ายแบบมืออาชีพ
เรียนรู้พื้นฐานการตกแต่งภาพด้วย Photoshop เข้าใจกระบวนการทำงานของ Photographer & Photo Retoucher เรียนรู้การปรับแต่งสีแสงและน้ำหนัก เข้าใจกระบวนการของสี RGB , CMYK ของภาพถ่าย การใช้เครื่องมือต่างๆ Layer , Layer Masks , Adjustment ต่างๆ Selection basics , Advanced selection , Retouching tools. โดย ผู้ชำนาณในอาชีพตกแต่งภาพโดยเฉพาะ

บรรยากาศการเรียนการสอน
วิชานี้ผู้สอนจะถ่ายทอดเทคนิคและทักษะฟื้นฐานทั้งหมดในการตกแต่งภาพ เข้าใจเรื่องสี เทคนิคการรบรอยผิว เหยี่วย่น การปรับแต่งสีผิวในแบบต่างๆ หลักสูตรนี้มีการบ้านเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาฝีมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะสามารถตกแต่งภาพได้จริง หากมาเรียนและทำการบ้านทุกครั้ง
หลักสูตร 12 ชั่วโมง เรียน 4 คาบ / คาบละ 3 ชั่วโมง

พื้นฐานของผู้เรียน
นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้พื้นฐาน Photoshop แต่ต้องการเพิ่มทักษะให้สามารถตกแต่งภาพได้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อนำเป็นหลักพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่อไป อาทิ ตกแต่งภาพถ่ายส่วนตัว,ครอบครับ, ตกแต่งรูปสินค้าเพื่อจำหน่าย รวมถึงเป็นพื้นฐานสำคัญ สำหรับผู้ที่ต้องการยึดสายอาชีพในอนาคต ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน Photoshop มาก่อนก็สามารถเรียนได้

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
– Computer Notebook (PC, MAC)
– Mouse
สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม
1. เข้าใจพื้นฐานโปรแกม Photoshop สามารถใช้เครื่องมือและ ฟังชั่น ต่างๆ ได้ถูกต้อง
2. เข้าใจหลังของการทำงานตกแต่งภาพ
3. สามารถใช้จินตนาการ ในการสร้างสรร ภาพแบบมืออาชีพ
4. สามารถปรับแต่งสีภาพให้สวยตามใจคุณ
5. ทักษะการใช้เครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม Photoshop

การลงทะเบียนเรียน
– ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ ทองหล่อซอย 16

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed