-->

หลักสูตรการถ่ายภาพแฟชั่น Outdoor
เรียนรู้การถ่ายภาพแฟชั่นOutdoor เข้าใจกระบวนการทำงานของการถ่ายภาพแฟชั่นนอกสถานที่ เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีในเชิงภาพถ่ายนอกสถานที่ เรียนรู้เกี่ยวับอัตราส่วน ระยะการถ่ายภาพร่วมกับสถาปัตยกรรม ในบรรยากาศ outdoor และการควบคุมกล้องในการถ่ายแฟชั่นนอกสถานที่ วิเคราะห์และทดลองการจัดไฟในรูปแบบต่างๆ ทอลองการถ่ายจริงและเรียนรู้เกี่ยวกับการกำกับแบบและวิเคราะห์อารมณ์ของแบบในสถานการณ์และ บรรยากาศที่แต่งต่างกัน งานแฟชั่นอย่างละเอียดและรวมถึงการทำงานกับสไตล์ลิสและช่างแต่งหน้า เพื่อไห้เข้าใจในสิ่งที่ต้องการนำเสนอในทิศทางเดียวกัน และเตรียมงานก่อนทำ final project ในการถ่ายภาพ outdoor

บรรยากาศการเรียนการสอน
วิชานี้ผู้สอนจะถ่ายทอดเทคนิคและทักษะพื้นฐานทั้งหมดในการถ่ายภาพแฟชั่นนอกสถานที่ และกระบวนการต่างๆในการถ่ายภาพแฟชั่นนอกสถานที่ เข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีในเชิงภาพถ่าย เทคนิคต่างๆ หลักสูตรนี้มีการบ้านเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาฝีมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะสามารถถ่ายภาพแฟชั่นนอกสถานที่ได้จริง หากมาเรียนและทำการบ้านทุกครั้ง
หลักสูตร 25 ชั่วโมง เรียน 5 คาบ / คาบละ 5 ชั่วโมง

พื้นฐานของผู้เรียน
นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีความรู้พื้ฐานการถ่ายภาพ แต่ต้องการเพิ่มทักษะให้สามารถถ่ายภาพในลักษณะแฟชั่นนอกสถานที่ได้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อนำเป็นหลักพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่อไป อาทิ ถ่ายภาพแฟชั่น, รวมถึงเป็นพื้นฐานสำคัญ สำหรับผู้ที่ต้องการยึดสายอาชีพ ช่างภาพแฟชั่น ในอนาคต ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน ถ่ายภาพแฟชั่น มาก่อนก็สามารถเรียนได้

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
– กล้อง DSLR
สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม
1. เข้าใจพื้นฐานการถ่ายภาพแฟชั่น outdoor สามารถใช้อุปกรณ์ไฟ ในการถ่ายภาพ และ การกำกับแบบได้ถูกต้อง
2. เข้าใจหลังของการทำงานถ่ายภาพแฟชั่น outdoor
3. สามารถใช้จินตนาการ ในการกำกับนางแบบ ในสไตล์ของเรา
4. สามารถเข้าใจกระบวนการต่างๆในการทำงานร่วมกับ สไตล์ลิสและช่างแต่งหน้านอกสถานที่

แนะนำหลักสูตรต่อไปคือ
– การถ่ายภาพแฟชั่น Fashion Photo Studio
– Fashion Photo Retouch
คลิ๊กได้เลยค่ะ

การลงทะเบียนเรียน
– ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ ทองหล่อซอย 16

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed