-->

 

วิชาที่เจาะลึกเรื่องวิธีการจัดตกแต่งร้านค้าทั้งภายในและภายนอกเพื่อเน้นย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์สินค้าสู่สายตาของกลุ่มลูกค้า โดยเนื้อหาวิชาจะกล่าวถึงการจัดตกแต่งWindow Display การจัดวางผลัดเปลี่ยนสินค้าภายในร้านในแต่ละฤดูกาล(Floor Plan) รวมไปถึงเรื่องของการจัดแสง สี เสียง และการควบคุมบรรยากาศภายในร้านค้าให้เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของแต่ละแบรนด์

บรรยากาศการเรียนการสอน
หลักสูตร 18 ชั่วโมง เรียน 6 คาบ / คาบละ 3 ชั่วโมง

พื้นฐานของผู้เรียน
บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการทำการตลาด พัฒนา และเสริมสร้างความแข็งแรงให้แบรนด์สินค้าแฟชั่น ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
-สมุดจดบันทึก
-ยางลบ
-ดินสอ หรือ ปากกา

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม
เรียนรู้การจัดการสินค้าและวิธีการจัดตกแต่งร้านค้าทั้งภายในและภายนอกเพื่อเน้นย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์สินค้าสู่สายตาของกลุ่มลูกค้า การจัดวางผลัดเปลี่ยนสินค้าภายในร้านในแต่ละฤดูกาล เพื่อช่วยเพิ่มยอดขาย กระตุ้นความต้องการซื้อสินค้า ให้ความบันเทิงและสร้างประสบการณ์การซื้อสินค้าที่ดีแก่ลูกค้า
– Role of fashion merchandising in fashion industry, merchandising in retail industry.
– Retail and inventory and make merchandising plan
– Type of merchandising in retail industry
– Cross sell, up sell, accessory replacement
– Analysis retail store, retail pricing, planning sale and inventory
– Retail & buying management, retail & inventory management
– Color for window display, store and how to place product in store
– Interior design, shelf, location, hanger, staff and staff uniform

การลงทะเบียนเรียน
– ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ ทองหล่อซอย 16

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed