-->

การโฆษณาสินค้าตามหน้านิตยสารอาจจะไม่ใช่วิธีเพียงอย่างเดียวที่ช่วยให้แบรนด์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ยังมีเครื่องมือทางการตลาดอื่นๆอีกมากมายที่จะช่วยสื่อสารความเป็นตัวตนของแบรนด์ออกมาสู่กลุ่มลูกค้า วิชานี้จะอธิบายวิธีการใช้เครื่องมือทางการตลาดอย่างชาญฉลาดโดยดึงเอาเทคนิคการโฆษณามาผสมผสานเข้ากับสื่อต่างๆในชีวิตประจำวัน

บรรยากาศการเรียนการสอน
หลักสูตร 18 ชั่วโมง เรียน 6 คาบ / คาบละ 3 ชั่วโมง

พื้นฐานของผู้เรียน
บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการทำการตลาด พัฒนา และเสริมสร้างความแข็งแรงให้แบรนด์สินค้าแฟชั่น ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
-สมุดจดบันทึก
-ยางลบ
-ดินสอ หรือ ปากกา

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม
เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือทางการตลาดโดยดึงเอาเทคนิคการโฆษณามาผสมผสานเข้ากับสื่อต่างๆในชีวิตประจำวัน เพื่อให้แบรนด์สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าปัจจุบันได้โดยตรงและสามารถขยายตลาดสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ได้ดียิ่งขึ้น
The Fashion Press
– Fashion Show
– Window Display
– Visual Merchandising
– Celebrity Endorsement
– Advertising Campaign
– Advertising Channels (Traditional & New Media)
– Fashion PR & Publicity
– PR techniques: product placement, Celebrity Management, Guerrilla campaign, Spoke person
– Communication Strategy

การลงทะเบียนเรียน
– ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ ทองหล่อซอย 16

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed