-->

หลักสูตรการตลาดสินค้าแฟชั่น
วิชานี้ช่วยตอกย้ำความเป็นตัวตนให้กับแบรนด์มากยิ่งขึ้น ด้วยเนื้อหาที่เน้นความรู้ด้านการสร้างแบรนด์ที่นำไปใช้ได้จริง เนื่องจากปัจจุบันการโฆษณาเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอต่อการบริหารแบรนด์สินค้าที่มีคู่แข่งมากมาย
บรรยากาศการเรียนการสอน
หลักสูตร 18 ชั่วโมง เรียน 6 คาบ / คาบละ 3 ชั่วโมง

พื้นฐานของผู้เรียน
บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการทำการตลาด พัฒนา และเสริมสร้างความแข็งแรงให้แบรนด์สินค้าแฟชั่น ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
-สมุดจดบันทึก
-ยางลบ
-ดินสอ หรือ ปากกา

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม
เรียนรู้การจัดการทางการตลาดที่ถูกต้อง ซึ่งช่วยเชื่อมโยงคุณสมบัติของแบรนด์เข้าสู่ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าช่วยให้แบรนด์สินค้าโดดเด่น มีความเป็นอัตลักษณ์ และสามารถตอบโจทย์ด้านความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง
– Fashion Fundamental
– Fashion Product System and Cycle
– Fashion Culture/ Style Observation
– Trend Analysis and Product Development

การลงทะเบียนเรียน
– ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ ทองหล่อซอย 16

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed