-->

หลักสูตรการสร้างภาพแฟชั่นด้วย Illustrator/ Photoshop
จะดีแค่ไหนหากคุณสามารถถ่ายทอดจินตนาการผ่านโปรแกรม Illustrator & Photoshop หลักสูตรที่ช่วยให้งานออกแบบแฟชั่นของคุณดูน่าสนใจและดูเป็นมืออาชีพ BangkokFA สอนตั้งแต่ความรู้ขั้นพื้นฐานการใช้เครื่องมือ จนถึงการประยุกต์ใช้งานการออกแบบแฟชั่น step by step Illustrator จะช่วยให้งานของคุณโดดเด่นและน่าสนใจแบบมืออาชีพมากขึ้น
บรรยากาศการเรียนการสอน
หลักสูตร 18 ชั่วโมง เรียน 6 คาบ / คาบละ 3 ชั่วโมง

พื้นฐานของผู้เรียน
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการใช้โปรแกรมหรือวาดภาพมาก่อน
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
-Laptop (PC orMac)
-Mouth
-สมุดจดบันทึก
-ยางลบ
-ดินสอ หรือ ปากกา

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม
– สามารถใช้งานเครื่องมือต่างๆในโปรแกรม Illustrator & Photoshop ได้อย่างคล่องแคล่ว
– เรียนรู้เทคนิคต่างๆในการออกแบบผลงานผ่านโปรแกรม
– ผลงานการออกแบบด้วยโปรแกรมอย่างมืออาชีพ

การลงทะเบียนเรียน
– ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ ทองหล่อซอย 16

Fashion illustrator course
How good will it be if you can put your imaginations in Illustrator program! This course helps to make your fashion designs appear interesting and professional. BangkokFA teaches the basics of using tools to applying it to fashion designs step by step. Illustrator will help make your work distinguished and more interesting as a professional.

Student basics
This course does not require prior fashion drawing basics.

Classroom materials
• Laptop (PC or Mac)
• Mouse
• Notebook
• Eraser
• Pencil or pen

For more information, call 083 256 6777, 086 253 3777

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed