-->

 

หลักสูตรการออกแบบแฟชั่น 2
เรียนรู้การทำงานกับช่างตัดแพทเทิร์น และช่างเย็บ ทางลัดแนะการตรวจสอบแพทเทิร์นจากช่างแพทเทิร์น และความประณีต ถูกต้องของช่างเย็บ เรียนรู้การเป็นผู้ช่วยดีไซเนอร์ และการทำงานของ Super Brand เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่การทำงานจริง

บรรยากาศการเรียนการสอน
หลักสูตร 18 ชั่วโมง เรียน 6 คาบ / คาบละ 3 ชั่วโมง

พื้นฐานของผู้เรียน
เพื่อประสิทธิภาพในการเรียน ผู้เรียนควรผ่านการศึกษาหลักสูตร  Fashion Design 1

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน

ผลงานคอลเล็คชั่นจากคอร์ส Fashion Design1
สมุดจดขนาดพกพา (sketchbook)
ดินสอ 2B
ยางลบ
อุปกรณ์ในการทำ mood board (ขึ้นอยู่กับหัวข้อที่ใช้ในการออกแบบ)

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม

เรียนรู้การแหล่งวัตถุดิบ การคุยงานกับช่างเพื่อผลิตเสื้อผ้าจากคอลเล็คชั่นที่ผู้เรียนได้ออกแบบไว้ในคอร์ส Fashion Design1

– ผลงานชุดที่เสร็จสมบูรณ์ตามที่ผู้เรียนได้ออกแบบไว้

– รูปผลงานการถ่าย Shooting ผลงานชุดของผู้เรียน สามารถต่อยอดในการทำแบรนด์ได้

การลงทะเบียนเรียน

ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ ทองหล่อซอย 16


แจ้งยืนยันการลงทะเบียนได้ที่ 086 256 6777, 086 253 3777

Fashion Design 2

Learn how to work with pattern cutters and seamers, shortcuts and ways to check patterns from pattern experts, and checking fineness and what is correct for seamers.

Learn how to be a designer assistant and working with super brands… Prepare to work.

Student basics

For efficiency in learning, students should pass Fashion Design 1 course.

Classroom equipment

  • Sketchbook
  • 2B pencil
  • Eraser
  • Equipment for doing mood board (depends on the design subject)

 

 

 

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed