-->

หลักสูตรการออกแบบแฟชั่น 1
สร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นและแตกต่างจากคนอื่นพื้นฐานการก้าวสู่ตลาดแฟชั่นอย่างมืออาชีพ หลักสูตรที่ช่วยให้งานออกแบบแฟชั่นของคุณน่าสนใจและเป็นมืออาชีพ จนถึงการประยุกต์ใช้งานการออกแบบแฟชั่น step by step ขยายตลาดให้แข็งแรงด้วยไอเดีย

การออกแบบแฟชั่น Fashion Design I
อยากจะเป็นนักออกแบบเสื้อผ้ามืออาชีพ หรือต้องการจะเปิดร้านเสื้อผ้าที่ดีไซน์เอง หรืออยากจะออกแบบเสื้อผ้าไว้ใส่เองก็ไม่มีปัญหา เพียงแต่ต้องเข้าใจคอนเซ็บ และการสร้างแรงบันดาลใจ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนำมาตัด และสวมใส่ได้จริง การออกแบบเสื้อผ้าเป็นวิชาที่สนุกและท้าทาย เพราะต้องใช้จินตนาการ และความรู้เรื่องผ้าและสีเข้ามาประกอบ การออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นเป็นวิชาที่ได้รับความนิยมมายาวนาน หากคุณฝันอยากเป็นนักออกแบบมืออาชีพ ก็ควรสร้างพื้นฐานการออกแบบเสียแต่วันนี้ เพื่อที่คุณจะได้นำหลักการคิดมาผสมกับเอกลักษณ์เฉพาะตัวคุณสร้างเป็นผลงานชิ้นใหม่ที่ไม่เหมือนใคร

บรรยากาศการเรียนการสอน
ในการเรียนการสอนในเชิงประยุกต์ศิลป์ ผู้เรียนถือเป็นหลักโดยมีอาจารย์ผู้สอนคอยช่วยให้พัฒนาไอเดียและให้คำแนะนำตลอดการเรียนการสอน จนผู้เรียนสามารถออกแบบได้จากแรงบันดาลใจส่วนตัวทำให้เกิดคอลเลกชั่นใหม่ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และสามารถนำคอลเลกชั่นที่ได้ไปผลิตจริงในหลักสูตการออกแบบแฟชั่น 2
หลักสูตร 18 ชั่วโมง เรียน 6 คาบ/ คาบละ 3 ชั่วโมง

พื้นฐานของผู้เรียน
หากต้องการเรียนเพื่อใช้ในการทำงานจริง ควรผ่านการเรียนวาดหุ่นแฟชั่น หรือเรียนการวาดเพื่อสื่อสารกับช่างเย็บมาก่อน แต่ถ้าหากต้องการเรียนเพื่อให้เข้าใจกระบวนการสร้างคอลเลกชั่น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการจัดการสินค้าแฟชั่น ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตรนี้ได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องมี พื้นฐานมาก่อน

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
– สมุดจดขนาดพกพา
– สมุดวาดเขียน ขนาด A3
– ดินสอ 2B
– ยางลบ
– อุปกรณ์ในการทำ mood board (ขึ้นอยู่กับหัวข้อที่ใช้ในการออกแบบ)

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม
– เข้าใจกระบวนการการคิดและออกแบบแฟชั่น โดยระเอียด
– กระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
– กระบวนการถ่ายทอดความคิดให้ออกมาสู่ความเป็นจริง
– เข้าใจที่มา คอนเซ็บ และการสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น
– เข้าใจความรู้พื้นฐานเรื่องผ้า ประวัติการออกแบบเสื้อผ้าโดยย่อ และการเลือกใช้สีโดยทั่วไป
– สามารถนำคอนเซ็บมาพัฒนาเพื่อเกิดการสร้างเป็นคอลเลคชั่นได้

การลงทะเบียนเรียน
– ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ ทองหล่อซอย 16

Fashion Design 1
Create artwork that distinguishable and unique from other people to enter the fashion market as a professional. This course helps to make your fashion designs interesting and look professional until when you can use it for step by step fashion design work that expands the market making it stronger with ideas.

Fashion Design I
It is no problem if you want to be a professional clothing designer; or if you want to open your own clothes shop with your designs; or if you want to design clothing for yourself to wear! You simply need to understand the concept, the way to create inspiration, using creativity to do cutting and to actually wear. Fashion designing is a fun and challenging subject because creativity must be used along with knowledge of fabrics and its color components. Fashion designing is a subject that has been popular for a long time. If you dream in becoming a professional designer, the basics should be covered starting today so you can combine fundamental ideas with personalized characteristics to create a new type of artwork that is unlike anyone.

Student basics
If you want to apply to work, it is recommended to pass the fashion model drawing course or prior learning of mass media drawing with sewers. However, if you want to learn to understand the ways of making a collection to arrange and manage fashion products, students can register for this course without prior knowledge.

Classroom equipment
• Sketchbook
• Drawing notebook B4 size
• 2B pencil
• Eraser
• Equipment for doing mood board (depends on the design subject)

Things you will get from the training
• Understanding the thinking process and fashion designing in detail
• Processing the creation of creativity in designing
• Processing thoughts into reality
• Understanding the origin, concept, and create inspiration in fashion designing
• Understanding the basics of cloth fabrics, brief history of designing clothes, and generally choosing colors
• Ability to apply concepts for developing to create new collections

แนะนำหลักสูตรต่อไปคือ Fashion Design 2 คลิ๊กได้เลยค่ะ
สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเรียนแนะนำควรจะเรียน Fashion Drawing ก่อนนะค่ะ คลิ๊กได้เลยค่ะ

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed