-->

วิชาที่จะช่วยสร้างความมั่นใจในการบริหารสินค้าภายในร้าน เจาะลึกเรื่องของวิธีการเลือกซื้อสินค้ามาวางจำหน่าย การวางแผนจัดการเรื่องราคาสินค้าและต้นทุนการผลิต การคัดเลือกแหล่งผลิตและผู้จัดหาวัตถุดิบ(Supplier) ต่างๆอย่างเหมาะสม

บรรยากาศการเรียนการสอน

หลักสูตร 18 ชั่วโมง เรียน 6 คาบ / คาบละ 3 ชั่วโมง

 

พื้นฐานของผู้เรียน

บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการทำการตลาด พัฒนา และเสริมสร้างความแข็งแรงให้แบรนด์สินค้าแฟชั่น ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
สมุดจดบันทึก
ยางลบ
ดินสอ หรือ ปากกา

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม

เรียนรู้เนื้อหาเรื่องเทรนด์แฟชั่นสากลที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อนำมาอ้างอิงประกอบการตัดสินใจในการบริหารสินค้าและสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับร้านค้าให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเจาะลึกเรื่องของวิธีการเลือกซื้อสินค้ามาวางจำหน่าย การวางแผนจัดการเรื่องราคาสินค้าและต้นทุนการผลิต

– Introduction to fashion buyer, what is fashion buyer ?, what does fashion buyer do ? Qualifications, quality, abilities for buying career, evaluation of buyers

– Buyer’s responsibility, buying method, scope of buyer’s role, division of the organization

– What to buy ? merchandising policies, past sale information

– Mark ups & profit, sale planning, how to analyze the competitors

– Fashion trend forecast I, people behind the fashion trend, style icon, King & Queen, celebrities & models

– Fashion trend forecast II, sub-culture & street style


การลงทะเบียนเรียน

ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ ทองหล่อซอย 16

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed