-->

 

หลักสูตรการสร้างแบบเสื้อด้วยวิธีขึ้นหุ่น
ให้คุณสามารถสร้างแบบเสื้อด้วยเทคนิคการขึ้นหุ่น ผลงานที่ได้จะมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำแบบใคร และที่สำคัญคุณสามารถทำได้ด้วยตัวคุณเอง โดยผู้สอนจะให้รายละเอียดกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล รับจำนวนจำกัดและะผู้เรียนต้องผ่านการเรียนการสร้างแบบเสื้อพื้นฐาน( Pattern & Sewing Basic ) เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

บรรยากาศการเรียนการสอน
หลักสูตรนี้เน้น ภาคปฏิบัติเป็น สำคัญ ผู้สอนจะถ่ายทอดกระบวนการสร้างแบบเสื้อ, กระโปรง เดรส มาตรฐาน พร้อมทั้งสอนให้ผู้เรียนเข้าใจขั้น ตอนการประกอบแบบที่สร้างขึ้น มาแต่ละชิ้น ให้เป็นเสื้อผ้าที่สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน ใน Pattern & Sewing Room ซึ่งมีจักรให้เลือกใช้ทั้งแบบพกพา และจักรอุตสาหกรรม

หลักสูตร 18 ชั่วโมง เรียน 6 คาบ / คาบละ 3 ชั่วโมง
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับคำอธิบายรายวิชาในแต่ละคาบ

พื้นฐานของผู้เรียน
ไม่จำเป็น ต้องมีพื้นฐานการเรียนวิช าใดมาก่อน

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
ไม้บรรทัดโค้ง
ไม้บรรทัดใส 24”
ไม้น กแก้ว
ดิน สอ 2B
ยางลบ
เข็มหมุด 1 กล่อง
สายวัดตัว
ที่กลิ้งผ้า
กระดาษคาร์บอนสำหรับกดรอยบนแบบแพทเทิร์น
ผ้าดิบ (Muslin)

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม
สามารถสร้างแบบเสื้อด้วยเทคนิคการขึ้นหุ่น
สามารถสร้างแบบกระโปรงด้วยเทคนิค เดรปปิ้ง
สามารถสร้างชิ้นงานใน style ของตัวเองที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำแบบใคร

การลงทะเบียนเรียน

ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ ทองหล่อซอย 16

 

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed