-->

หลักสูตรการรวบรวมผลงานเพื่อต่อยอดในสายอาชีพแฟชั่น

วิชานี้จะเป็นการทำพอร์ต เก็บผลงานทำแฟ้ม จุดมุ่งหมายเพื่อที่จะสามารถนำใช้ไปสมัครงาน เป็นการรวบรวมผลงานของแบรนด์ หรือสามารถใช้ไปยื่นสมัครเรียนต่อได้ค่ะ

บรรยากาศการเรียนการสอน

หลักสูตร 18 ชั่วโมง เรียน 6 คาบ / คาบละ 3 ชั่วโมง

พื้นฐานของผู้เรียน

ผู้เรียนหลักสูตร Fashion Design Internship & Fashion Styling Internship ที่ผ่านการเรียนวิชาในหลักสูตรแล้วอย่างน้อย 160 ชั่วโมง

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน

-Laptop (PC orMac)
-สมุดจดบันทึก
-ยางลบ
-ดินสอ หรือ ปากกา
 
สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม

– แฟ้มผลงาน (Portfolio) รวบรวมการผลงานเพื่อต่อยอดการทำงานในสายแฟชั่น

การลงทะเบียนเรียน

– ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ ทองหล่อซอย 16

 

 

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed