-->

หลักสูตรการสร้างคอลเล็คชั่นเสื้อผ้าและการผลิตงานด้วยประสบการณ์ทำงานร่วมกัน
หลักสูตรนี้ผู้เรียนจากหลักสูตร Fashion Design Internship จะได้เรียนรู้เรื่องการทำคอลเล็คชั่นและเทคนิคเพิ่มเติมจากหลักสูตร Fashion design 2 โดยเพิ่มเติมในเรื่องของ brand image ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเสื้อผ้าและคอลเล็คชั่นของแบรนด์ สำหรับผู้เรียนในหลักสูตร Fashion Styling Internship จะได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจริงร่วมกับผู้เรียนในคลาส Fashion Photo Certificate

บรรยากาศการเรียนการสอน

หลักสูตร 18 ชั่วโมง เรียน 6 คาบ / คาบละ 3 ชั่วโมง

พื้นฐานของผู้เรียน
ผู้เรียนหลักสูตร Fashion Design Internship และ Fashion styling Internship ที่ผ่านการเรียนวิชาในหลักสูตรแล้วอย่างน้อย 160 ชั่วโมง

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
-Laptop (PC orMac)
-สมุดจดบันทึก
-ยางลบ
-ดินสอ หรือ ปากกา

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม

– เรียนรู้และเข้าใจเรื่อง brand image เช่น packaging เรื่องโทนสีโลโก้ที่ใช้  ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเสื้อผ้าและคอลเล็คชั่น วางแผนในส่วนต่างๆของแบรนด์

– ประสบการณ์การทำงานจริงในฐานะ Fashion Stylist สามารถสไตลิ่งนางแบบ คุยงานกับช่างแต่งหน้า และช่างภาพให้งานออกมาสวยงามตรงตามคอนเซปต์ จนถึงได้ผลงานการถ่ายงานเพื่อใช้ในการต่อยอดในสายอาชีพ

การลงทะเบียนเรียน

– ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ ทองหล่อซอย 16

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed