-->

หลักสูตรประกาศนียบัตร การสร้างแบบเสื้อและการตัดเย็บเสื้อผ้าผู้ชาย

หลักสูตรการทำแพทเทิร์นเสื้อผ้าผู้ชาย คุณจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแฟชั่นของเสื้อผ้าผู้ชาย ลักษณะเฉพาะตัวของเสื้อผ้าผู้ชาย เช่น วัสดุ รายละเอียดต่างๆ โดยหลักสูตรนี้เน้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการสร้างแพทเทิร์น ไปจนถึงการลงมือตัดเย็บ เรียนรู้การทำแพทเทิร์นเสื้อผ้าผู้ชายที่เจาะลึกถึงรายละเอียดองค์ประกอบที่มีความซับซ้อนของส่วนประกอบต่างๆ ลักษณะเฉพาะตัวของเสื้อผ้าผู้ชาย เช่นเรื่อง Fitting ที่มีความสำคัญอย่างมาก เรื่องโครงสร้างของการทำแจ๊กเก็ต ที่ต้องอาศัยความเข้าใจในการการสร้างแพทเทิร์น ไปจนถึงเรียนรู้เรื่องผ้าชนิดต่างๆที่เหมาะสมในการใช้งาน

Core course
–  Flat Pattern Drawing 8 hrs.
–  Intro to Pattern Making&Sewing 4 hrs.
–  Pattern Menswear 1 (Pattern Basic) 18 hrs.
–  Pattern Menswear 2 (Pattern Intermediate) 18 hrs.
–  Fabrication 8 hrs.

บรรยากาศการเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตร (CERTIFICATE PROGRAM) ในแต่ละสาขา ประกอบไปด้วยการเก็บรายวิชาที่มีความสำคัญต่อหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ ดังนั้นผู้เรียนต้องเข้าเรียนในแต่ละวิชาร้อยละ 80 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับคำอธิบายรายวิชาในแต่ละหลักสูตร

พื้นฐานของผู้เรียน
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน หากผู้เรียนไม่มีข้อมูลการศึกษาด้านการออกแบบและทำแพทเทิรน ท่านสามารถปรึกษากับที่ปรึกษาทางการศึกษาด้านการออกแบบ ได้ในเวลาทำการ และท่านสามารถขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ที่ 086 256 6777, 086 253 3777

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
-ไม้บรรทัดโค้ง
-ไม้บรรทัดใส 24”
-ไม้นกแก้ว -ดินสอ 2B
-ยางลบ -เข็มหมุด 1 กล่อง
-สายวัดตัว
-ที่กลิ้งผ้า
-กระดาษคาร์บอนสำหรับกดรอยบนแบบแพทเทิร์น

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม
– เข้าใจความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแฟชั่นของเสื้อผ้าผู้ชาย ลักษณะเฉพาะตัวของเสื้อผ้าผู้ชาย เช่น วัสดุ รายละเอียดต่างๆ
– สามารถตัดเย็บเสื้อ , กางเกงของผู้ชายแบบมาตรฐานได้
– เข้าใจขั้นตอนการประกอบแบบที่สร้างขึ้น มาแต่ละชิ้นให้เป็นเสื้อผ้าที่สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน
– เรียนรู้ในการทำ pattern เสื้อผ้าผู้ชายที่เจาะลึกถึงรายละเอียดองค์ประกอบที่มีความซับซ้อน
– สามารถเปลี่ยนตำแหน่งเกร็ดอก ย้ายเกร็ด บังคับรูปทรงและย้ายเส้นตัดต่อได้ตามหลักการสร้างเสื้อผ้าที่ถูกต้อง
ผู้เรียนจะได้รับความรู้และความเข้าใจ ในหลักการผลิตผลงานให้เป็นไปตามภาพที่ร่างไว้ เพื่อให้ขั้นตอนการผลิตเป็นไปตามที่นักออกแบบวางแผนไว้ นอกจากผู้เรียนจะสามารถขึ้นตัวอย่างงานได้ด้วยตัวเองแล้ว ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารกับช่าง เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการผลิตให้น้อยที่สุด

การลงทะเบียนเรียน
– ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed