-->

หลักสูตรประกาศนียบัตร การสร้างแบบเสื้อและการตัดเย็บชุดผู้หญิง

เพราะสิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเสื้อผ้าของคุณ ดำรงอยู่ด้วยความยั่งยืน เกิดจากปัจจัยด้านการผลิตที่แข็งแกร่ง ความสามารถในการผลิต และการควบคุมแบบและราคาได้ดั่งใจ จึงเป็นทักษะสำคัญที่ทางสถาบันฯมุ่งเน้นให้ผู้สนใจประกอบธุรกิจด้านนี้มีความรู้และความเข้าใจด้านการผลิตและการสร้างแบบที่ได้มาตรฐาน ทั้งยังสามารถปรับแบบได้ตามการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกแฟชั่น

Core course
Flat Pattern Drawing 8 hrs.
– Intro to Pattern &Sewing 4 hrs.
– Pattern 1 (Pattern Basic) 18 hrs.
– Pattern 2 (Pattern Intermediate) 18 hrs.
– Draping 1 18 hrs.
บรรยากาศการเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตร (CERTIFICATE PROGRAM) ในแต่ละสาขา ประกอบไปด้วยการเก็บรายวิชาที่มีความสำคัญต่อหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ ดังนั้นผู้เรียนต้องเข้าเรียนในแต่ละวิชาร้อยละ 80 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับคำอธิบายรายวิชาในแต่ละหลักสูตร

พื้นฐานของผู้เรียน
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน หากผู้เรียนไม่มีข้อมูลการศึกษาด้านการออกแบบและทำแพทเทิรน ท่านสามารถปรึกษากับที่ปรึกษาทางการศึกษาด้านการออกแบบ ได้ในเวลาทำการ และท่านสามารถขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ที่ 086 256 6777, 086 253 3777

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
-ไม้บรรทัดโค้ง -ไม้บรรทัดใส 24
-ไม้นกแก้ว-ดินสอ 2B -ยางลบ
-เข็มหมุด 1 กล่อง -สายวัดตัว
-ที่กลิ้งผ้า
-กระดาษคาร์บอนสำหรับกดรอยบนแบบแพทเทิร์น

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม
ผู้เรียนจะได้รับความรู้และความเข้าใจ ในหลักการผลิตผลงานให้เป็นไปตามภาพที่ร่างไว้ เพื่อให้ขั้นตอนการผลิตเป็นไปตามที่นักออกแบบวางแผนไว้ นอกจากผู้เรียนจะสามารถขึ้นตัวอย่างงานได้ด้วยตัวเองแล้ว ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารกับช่าง เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการผลิตให้น้อยที่สุด

การลงทะเบียนเรียน
– ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed