-->

หลักสูตรประกาศนียบัตร เทคนิคการแต่งหน้า
หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่สร้างเพื่อเปิดทางและเป็นก้าวแรกให้คุณได้เป็น make up artist มืออาชีพ ช่วยให้คุณได้พัฒนาฝีมือในการแต่งหน้าและเรียนรู้สิ่งใหม่ที่สามารถใช้ได้ในการแต่งหน้าแฟชั่น พัฒนาฝีมือ และผลงานเพื่อเป็น Portfolio สามารถนำไปใช้เสนองานต่างๆใน Fashion industry หรือเพื่อศึกษาต่อ

MAKE UP DESIGN CERTIFICATE
Make Up 1 (Beginner) 18 hrs.
Make Up 2 (Intermediate) 18 hrs.
Make Up 3 (Advance) 18 hrs.
Trend Forecast 12 hrs.
บรรยากาศการเรียนการสอน
ในคลาสผู้เรียนจะได้เรียนทั้งความรู้ด้านทฤษฎีการแต่งหน้า เนื้อหาด้านแฟชั่นที่มีความเกี่ยวข้อง ไปจนถึงเรียนรู้การแต่งหน้าตั้งแต่พื้นฐาน การแต่งหน้าตัวเอง นางแบบ การแก้ไขรูปหน้า และเทคนิคการแต่งหน้าตามคอนเซปต์ต่างๆ

พื้นฐานของผู้เรียน
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในการแต่งหน้า สามารถเริ่มเรียนหลักสูตรนี้ได้ค่ะ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
– เครื่องสำอางที่ผู้เรียนใช้เป็นพื้นฐาน (เพิ่มเติมตามคำแนะนำของอาจารย์ในคลาส)

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม
– เข้าใจเกี่ยวกับการแต่งหน้าที่ถูกต้อง
– สามารถใช้เครื่องสำอาง,ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ได้อย่างมืออาชีพ
– สามารถแก้ไขจุดบกพร่องบนใบหน้า ปรับสมดุลรูปหน้าให้สวยงาม

การลงทะเบียนเรียน
– ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ ทองหล่อซอย 16

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed