-->

หลักสูตรประกาศนียบัตร การสไตลิ่งเพื่อออกแบบภาพลักษณ์ใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ ในอุตสาหกรรมแฟชั่น มิได้จำกัดอยู่แค่การออกแบบเสื้อผ้า มานานนับทศวรรษ ดังจะเห็นได้จาก แผนกสไตลิ่ง ที่มีอยู่ในทุกแบรนด์ใหญ่ระดับโลก หน้าที่นี้ ถือเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้การสื่อสารระหว่างนักออกแบบและผู้บริโภคเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างราบรื่น หลักสูตรประกาศนียบัตร การสไตลิ่งเพื่อออกแบบภาพลักษณ์ใหม่ ได้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Stylist เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วในวงการแฟชั่น

Core Course
–  Intro to Fashion Styling 18 hrs.
–  Media Styling 18 hrs.
–  Personal Styling 18 hrs.
–  Make Up 12 hrs

บรรยากาศการเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตร (CERTIFICATE PROGRAM) ในแต่ละสาขา ประกอบไปด้วยการเก็บรายวิชาที่มีความสำคัญต่อหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ ดังนั้นผู้เรียนต้องเข้าเรียนในแต่ละวิชาร้อยละ 80 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

พื้นฐานของผู้เรียน
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน หากผู้เรียนไม่มีข้อมูลการศึกษาด้านการออกแบบ ท่านสามารถปรึกษากับที่ปรึกษาทางการศึกษาด้านการออกแบบ ได้ในเวลาทำการ และท่านสามารถขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ที่ 086 256 6777, 086 253 3777

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
–  สมุดจดขนาดพกพา
–  เครื่องประดับต่างๆ (ขึ้นอยู่กับหัวข้อที่ใช้ในการสไตลิ่ง)
–  อุปกรณ์ในการทำ mood board (ขึ้นอยู่กับหัวข้อที่ใช้ในการสไตลิ่ง)

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม
ผู้เรียนจะได้รับความรู้และความเข้าใจ ในหัวข้อที่ผู้เรียนเลือกเรียน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในวงการแฟชั่น หรือประกอบอาชีพ Stylist ได้ ทั้งนี้ผู้เรียนควรมาเรียนทุกครั้งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

การลงทะเบียนเรียน
– ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed