-->

หลักสูตรประกาศนียบัตร การออกแบบและทำแอคเซสซอรี่ นอกจากอุตสาหกรรมตลาดเสื้อผ้าแล้ว ตลาดแอคเซสซอรี่ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ ก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่มีความเติบโตและน่าสนใจ ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การวาดออกแบบตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงเข้าใจวิธีการขั้นตอนการผลิต และสามารถขึ้นตัวอย่างได้ด้วยตัวเอง เพื่อนำไปคุยงานกับโรงงานส่งผลิตต่อยอดทำแบรนด์ กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับในแบบของผู้เรียนเองได้ หลักสูตรประกาศนียบัตร การออกแบบและทำแอคเซสซอรี่

ประกอบไปด้วย 6 วิชา รายละเอียด ดังนี้

ACCESSORIES DESIGN & MAKING CERTIFICATE
Handbag Design 18 hrs.
Handbag Making 18 hrs.
Shoe Design 18 hrs.
Shoe Making 18 hrs.
Jewelry Design 18 hrs.
– Jewelry Making 18 hrs.

***หมายเหตุ การลงทะเบียน Accessories Certificate ต้องลงทะเบียนเรียน 4 วิชาหรือ72 ชั่วโมงขึ้นไป***

บรรยากาศการเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตร (CERTIFICATE PROGRAM) ในแต่ละสาขา ประกอบไปด้วยการเก็บรายวิชาที่มีความสำคัญต่อหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ ดังนั้นผู้เรียนต้องเข้าเรียนในแต่ละวิชาร้อยละ 80 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

พื้นฐานของผู้เรียน
นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาหาความรู้ในการออกแบบ ไปจนถึงการการผลิตเพื่อนำเป็นหลักพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่อไป ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในการวาดและออกแบบสามารถเรียนได้ค่ะ ท่านสามารถปรึกษากับที่ปรึกษาทางการศึกษาด้านการออกแบบ ได้ในเวลาทำการ และท่านสามารถขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ที่ 086 256 6777, 086 253 3777

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
– สมุดออกแบบไซด์ A3
– ดินสอ
– ยางลบ
– ไม้บรรทัด
– วัสดุในการผลิตอาจารย์จะแจ้งอีกครั้งในคลาสแรก ขึ้นอยู่กับแบบของผู้เรียน

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม
– เข้าใจองค์ประกอบและความรู้พื้นฐานของแอคเซสซอรี่ต่างๆ (รองเท้า กระเป๋า จิวเวอรี่)
– สามารถวาดและออกแบบคอลเลคชั่นแอคเซสซอรี่ในแบบของตัวเองได้
– เข้าใจหลักขั้นตอนการผลิต และสามารถขึ้นตัวอย่างงานเพื่อนำไปสื่อสารคุยงานกับโรงงานได้
– ได้ผลงานออกแบบและชิ้นงานที่สามารถนำไปต่อยอดในสายอาชีพได้

การลงทะเบียนเรียน
– ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ ทองหล่อซอย 16

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed