-->

หลักสูตรการเรียนทำผมพื้นฐาน

วิชานี้เป็นผู้เรียนจะได้เรียนรู้การทำผมตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนสามารถทำผมเพื่อตอบโจทย์

การทำงานในวงการแฟชั่น

บรรยากาศการเรียนการสอน

หลักสูตร 12 ชั่วโมง เรียน 4 คาบ / คาบละ 3 ชั่วโมง

พื้นฐานของผู้เรียน

บุคคลทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้ค่ะ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน

-สมุดจดบันทึก
-ยางลบ

– ดินสอ หรือ ปากกา

– อุปกรณ์ในกาตกแต่งทรงผมอาจารย์จะแจ้งเพิ่มเติมในคลาส

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การทำผมตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนสามารถทำผมเพื่อตอบโจทย์การทำงานในวงการแฟชั่น

การลงทะเบียนเรียน

– ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ ทองหล่อซอย 16

 

 

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed