-->

แบงคอค เอฟ เอ มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพคนไทยให้มีความรู้เข้าใจและปฏิบัติงานได้จริง ในสายอาชีพแฟชั่น ศิลปะ และการออกแบบต่างๆ แบงคอค เอฟ เอ ตั้งขึ้นโดยมุ่งหมายต้องการเพิ่มโอกาสให้ผู้สนใจแฟชั่น ศิลปะ และการออกแบบต่างๆ อาทิ ถ่ายภาพ แต่งหน้า การแสดง ออกแบบภายใน ผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ กราฟฟิกและอื่นๆ ให้สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในการงาน และชีวิตประจำวัน

แบงคอค เอฟ เอ เกิดจากกลุ่มบุคคลหนึ่ง ที่ใช้ชีวิตการทำงานและการศึกษาทั้งในและต่างประเทศมานาน เรามีประสบการณ์ตรง ในการทำงานสายแฟชั่น ศิลปะ และการออกแบบ โดยเฉพาะในต่างประเทศ อาทิ การทำงานร่วมกับกลุ่มบริษัท IMG ซึ่งเป็นบริษัท จัดงานแฟชั่นโชว์ระดับโลก อาทิ London Fashion Week, New York Fashion Week การทำงานร่วมกับ บริษัท The Fitch Company ออกแบบบู้ธ และดิสเพลย์ให้กับ Victoria Secret การทำงานร่วมกับบริษัท  IRC New York ซึ่งเป็น Personal Style & Etiquette Coaching ให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่หลายที่ อาทิ  JP Morgan รวมถึงปัจจุปัน นักเรียนที่จบจากสถาบันสามารถนำความรู้ที่ได้ไปริเริ่มโครงการต่างๆ มากมาย ซึ่งทางสถาบันยังคงให้คำแนะนำและสนับสนุนด้านข้อมูล ความรู้โดยตลอด

แบงคอค เอฟ เอ เห็นความสำคัญของการศึกษาในลักษณะ Continuing Education or Short Courses ในด้านแฟชั่น ศิลปะ และการออกแบบ เรามีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ และให้คำแนะนำด้านการศึกษา และการทำงานทั้งในและต่างประเทศ สำหรับผู้สนใจงานด้านนี้อย่างจริงจัง เราต้องการให้นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองให้แข่งขันและประสบความ สำเร็จ กับสิ่งที่ใฝ่ฝันได้

BangkokFA Learning Center is committed to developing the knowledge and skills of those who want to pursue their interests and career ambitions in fashion and other arts. Our classes ensure that students are able to apply their knowledge of various artistic fields, such as Fashion Design, Make-Up, Photography, Interior Design, and Graphic Design to their experiences in the professional world and to their daily lives. Besides providing educational opportunities, we also offer advice on continuing studies and finding work in Thailand and abroad.

Within one year of its founding, BangkokFA has already helped several students to enter local and international universities including Parsons School of Design (NY), Pratt Institute (NY), Fashion Institute of Technology (NY), School of Visual Arts (NY), Istituto Marangoni (London), Silpakorn University and Srinakharinwirot University (Bangkok.)

The teachers at BangkokFA have worked professionally in Thailand and abroad, possessing diverse points-of-view and experiences. Their resumes include working at ELLE Bangkok Fashion Week, Victoria’s Secret, Image Resource Center of New York, and IMG, an events planning organization whose partnerships include London Fashion Week and New York Fashion Week.

BangkokFA is committed to helping our students prepare to meet the professional world and achieve their dreams.

 

Academics

Bangkok FA ร่วมมือกับ Design International Institute และมหาวิทยาลัยสอนการออกแบบจากต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่สนใจการออกแบบในสาขาแฟชั่น และการออกแบบด้านอื่นๆ มีโอกาสเพิ่มศักยภาพพัฒนาตัวเองมากขึ้น โดยเพิ่มหมวดวิชาให้คลอบคลุมกับความต้องการงานด้านการออกแบบทุกประเภท

Short Course
Fashion
Interior Design
Communication Design
Photography
Business
Portfolio Program

certificate Course
Fashion
Fashion Design
Pattern Making
Fashion Styling
Fashion Marketing

Interior Design
Residential Interior Design
Commercial Interior Design

Business
FMCG Marketing Management (Mass Marketing)
Luxury Brand Management
Small Business Management

International Co-Program
Diploma & Degree Program
Fashion Design(Università degli studi di firenze)
Interior Design (Università degli studi di firenze)
Graphic/ Animation/ Interactive Digital Design (NATCOLL college, New Zealand)

Short course (credit certificate)
Fashion Design (Fashion Art Italy)

 

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed