-->

หลักสูตรประกาศนียบัตร การออกแบบเสื้อผ้าสตรี การสร้างสรรค์เสื้อผ้า
ประกอบไปด้วยทักษะการวาดและการคิด ดังนั้นผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้ วิธีการจัดการไอเดียเพื่อให้สามารถกลั่นกรองออกมาเป็นคอลเลกชั่นเสื้อผ้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเหนือคู่แข่ง หลักสูตรประกาศนียบัตร การออกแบบเสื้อผ้าสตรี

ประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้
FASHION DESIGN(WOMEN’S WEAR)

Core course
Fashion Drawing 18 hrs.
– Fashion Design 1 18 hrs.
– Fashion Design 2 18 hrs.
– Fabrication 18 hrs.

บรรยากาศการเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตร (CERTIFICATE PROGRAM) ในแต่ละสาขา ประกอบไปด้วยการเก็บรายวิชาที่มีความสำคัญต่อหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ ดังนั้นผู้เรียนต้องเข้าเรียนในแต่ละวิชาร้อยละ 80 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

พื้นฐานของผู้เรียน
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน หากผู้เรียนไม่มีข้อมูลการศึกษาด้านการออกแบบ ท่านสามารถปรึกษากับที่ปรึกษาทางการศึกษาด้านการออกแบบ ได้ในเวลาทำการ และท่านสามารถขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ที่ 086 256 6777, 086 253 3777

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
– สมุดจดขนาดพกพา
– สมุดวาดเขียน ขนาด A3
– ดินสอ 2B – ยางลบ
– อุปกรณ์ในการทำ mood board (ขึ้นอยู่กับหัวข้อที่ใช้ในการออกแบบ)

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม

ผู้เรียนจะได้รับความรู้และความเข้าใจ ในหัวข้อที่ผู้เรียนเลือกเรียน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในวงการออกแบบ หรือประกอบธุรกิจสินค้าแฟชั่นได้ ด้วยอัตราความเสี่ยงที่ต่ำกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้และไม่หาข้อมูลก่อนการลงทุน

การลงทะเบียนเรียน
– ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed