-->

นักเรียนทุกคนได้เรียนออกแบบแฟชั่นและลงมือทำชุดจริงกันในคลาส Fashion Design 2 ค่ะ และเมื่อทุกคนมีผลงานออกแบบเสื้อผ้าออกมาเป็นชุดจริงๆแล้ว ก็จะได้ชู้ตติ้งผลงานของทุกคนกันด้วยล่ะค่ะ

Share This

About The Author

bangkokfa