-->

ในคลาส Fashion Design 2 จากผลงานออกแบบในสมุดสเก็ต เรียนรู้การเลือกผ้าคุยงานกับช่างจนได้ชุดตามที่ออกแบบไว้เลยค่ะ Credit : ผลงานคุณปูคลาสอาจารย์โบ้ท Bangkok Fashion & Arts School 0862566777, 0862533777

Share This

About The Author

bangkokfa