-->

Fabrication

ผลงานนักเรียนคลาส Fabrication คลาสนี้นอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องผ้าแต่ละประเภทแล้วยังมีเวิคช้อปสนุกๆในคลาสด้วยนะคะ ^^ Bangkok Fashion & Arts School 08625667777, 0862533777

Share This

About The Author

bangkokfa