-->

คลาส Flat Pattern Drawing ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การวาดเสื้อผ้าลงใบงานเพื่อสื่อสารกับช่าง ลดความผิดพลาดในการทำงานได้อย่างดีเลยคะ่ Credit : ผลงานคุณเน คุณป้อม คุณมาร์ คุณเอ็กซ์ จากคลาสอาจารย์ที Bangkok Fashion & Arts School 0862566777, 0862533777

Share This

About The Author

bangkokfa