-->

บรรยากาศคลาสเรียน Draping วันนี้สนุกสนานมากคะ นักเรียนทุกคนได้ผลงานที่ทำด้วยการออกแบบและฝีมือตัวเองล้วนๆ ปรบมือให้กับนักเรียนคนเก่งและอาจารย์ปิงค่า ผลงานของคุณเกด คุณปู คุณต่าย คุณบี คุณเบลล์คะ

Share This

About The Author

bangkokfa