-->

พรรณวดี สำอางศรี

​1. เรียนจบรัฐศาสตร์ จุฬา
2. จริงๆสนใจแฟชันมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว แต่ด้วยคนะเรียนแฟชันของไทยมันยังไม่หลากหลาย เห็นว่าจะมีแต่ดีไซน ซึ่งไม่ได้ชอบทางนั้นเท่าไหร่ก้เลยไม่ได้เลือกเรียน
3. เรียกหลักสูตร certificate fashion styling
4. ได้ความรู้พื้นฐานในการสไตลิ่ง ความรู้เบื้องต้นของแฟชัน การmix and match และสไตลในแต่ละยุค ให้เรามาปรับใช้กับการแต่งตัวและมีความคิดcreativeมากขึ้น
5. ปัจจุบันยังไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับแฟชัน แต่กำลังรอไปศึกษาต่อด้านแฟชัน businessอยู่ค่ะ​
success-story-พรรณวดี-สำอางศรี

Share This

About The Author

bangkokfa