-->

ชื่อ ชัชวิชญ์ หนูซำ (ฟักแฟง) อายุ 23 ปี

1.เรียนจบอะไรมา

การโรงแรม

 

2.จุดเปลี่ยน inspiration ที่ทำให้มาเรียนแฟชั่น

อยากเปิดแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองครับ

 

3.เรียนหลักสูตรอะไรที่ BangkokFA

Fashion Design Internship

 

4.ประโยชน์ที่ได้จาก BangkokFA นำไปใช้อะไรได้บ้าง

สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง และได้เรียนรู้วิธีการทำงานเกี่ยวกับแฟชั่นมากขึ้น

 

5.ปัจจุบันทำอะไรอยู่ที่เกี่ยวกับแฟชั่น

กำลังเปิดแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองครับ

Share This

About The Author

bangkokfa