-->

ในคลาส Media Styling ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การทำ Styling เพื่อการนำไปใช้ในสื่อ Media ซึ่งจะรวมไปถึงการวางคอนเซ็ปในการถ่ายงาน การจัดองค์ประกอบ เพื่อให้งานที่ได้ออกมามีโดดเด่นตรงตามคอนเซปต์คะ

 

Share This

About The Author

bangkokfa