-->

มินทภูมิ กวีศักดิ์ – Fashion Design

1.เรียนจบอะไรมา

– เรียน : คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
– อาชีพ : นักศึกษา / freelance / ธุรกิจส่วนตัว
– ที่บ้าน : ประกอบธุรกิจผลิตเสื้อผ้าขายส่ง

2.จุดเปลี่ยน inspiration ที่ทำให้มาเรียนแฟชั่น

– เมื่อตอนเป็นเด็ก ทางบ้านผมได้ทำธุรกิจผลิตเสื้อผ้าขายส่ง ซึ่งเป็นธุรกิจที่เรียกว่า mass product อาจทำให้ผมไท่เข้าใจคำว่า แฟชั่น เท่าไหร พอโตมา ผมได้มีโอกาสเห็นแฟชั่นโชว์ของ Alexander McQueen ใน Youtube เป็นโชว์ที่มีความแปลกใหม่ ทำให้เสื้อผ้าที่สวมใส่นั้น เกิดความน่าสนใจ ผมจึงพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับโชว์นั้น ว่ามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไร เพราะอะไร ใครออกแบบ อะไรคือ Fashion Show คำตอบทั้งหมดที่ผมได้ตั้งคำถามแก่ตัวเอง นั้นได้กลายมาเป็นจุดเปลี่ยนของการมาเรียนแฟชั่น
ทำไม : เพราะการเรียนแฟชั่นนั้น เป็นหาคำตอบให้แก่ตัวเอง เกี่ยวกับศาสตร์ที่ผมได้สนใจ แล้วผมก็ได้รู้ว่า แฟชั่น เป็นมากกว่า เสื้อผ้าหน้าผม

3.เรียนหลักสูตรอะไรที่ BangkokFA

– 2011 Fashion Summer Camp
– 2012 Fashion Styling Certificate Course
– certificate Coursecertificate Coursecertificate CourseCcertificate Coursecfkk

4.ประโยชน์ที่ได้จาก BangkokFA นำไปใช้อะไรได้บ้าง

– ประโยชน์หลักๆจะเป็น Profile เพื่อการนำไปใช้ในอนาคต ส่วนมากจากการเรียน จะได้ประสบการณ์และความเข้าใจเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากส่วนมากจะเป็นหลักสูตรที่เน้นการปฎิบัติ ทำให้เรียนรู้ถึงกระบวนการทำงานจริง การนำเสนอผลงาน การต่อยอดความคิด รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด และความเข้าใจในแฟชั่น อีกทั้ง ผมยังชอบเข้าร่วมกิจกรรม Work Shop ต่างๆ ที่เป็นกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วม เช่น การแต่งหน้า, Fashion marketing และ กิจกรรม New Face

5.ปัจจุบันทำอะไรอยู่ที่เกี่ยวกับแฟชั่น

– ปัจจุบันยังไม่ได้ที่อะไรที่เน้นเป็นแฟชั่นมากสักเท่าไร แต่จะรับงานตัดชุด ตัดสูท หรืองานออกแบบต่างๆ แต่อนาคตจะทำธุรกิจเกี่ยวกับแฟชั่นแน่นอน

ที่ผ่านมาได้ทำธุรกิจ SME ขายเสื้อสกรีน, เครื่องประดับ แต่ไม่ได้จริงจังมาก เป็นธุรกิจที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

FB : MPMF / ReAl GeM

Share This

About The Author

bangkokfa