-->

ภูมิพัฒน์ เจิมขุนทด -Fashion Design

1.เรียนจบอะไรมา

– เรียนจบสาขาอาชีพเกี่ยวกับสาธารณะสุข ปัจจุบันประกอบอาชีพ ข้าราชการที่โรงพยาบาลราชวิธี

2.จุดเปลี่ยน inspiration ที่ทำให้มาเรียนแฟชั่น

– จริงๆแล้ว อาชีพ Fashion Designer เป็นอาชีพที่อยากจะเป็นมาตั้งแต่เด็ก ชอบวาดรูป ส่งผลให้สิ่งต่างๆในวัยเด็กจนปัจจุบันหล่อหลอมมาเป็นเราในทุกวันนี้

3.เรียนหลักสูตรอะไรที่ BangkokFA

– เรียน Fashion Design Certificate ปี 2557- 2558

4.ประโยชน์ที่ได้จาก BangkokFA นำไปใช้อะไรได้บ้าง

– ได้เรียนรู้พื้นฐานและได้ความรู้เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพดีไซน์เนอร์ได้ในวันข้างหน้า

5.ปัจจุบันทำอะไรอยู่ที่เกี่ยวกับแฟชั่น

– ปัจจุบันกำลังจะศึกษาต่อด้าน Fashion ในต่างประเทศ เพื่อเปิดโลกด้าน Fashion ให้มากขึ้น

 

Share This

About The Author

bangkokfa